fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 28 czerwca 2011

REFUNDACJA LEKÓW
- wprawdzie ustawa z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r., ale dzisiaj zaczyna obowiązywać całkiem sporo jej przepisów. Np. art. 11, który stanowi, że objęcie refundacją następuje w drodze decyzji administracyjnej ministra zdrowia, albo art. 17 – 23, czyli cały rozdział poświęcony Komisji Ekonomicznej (DzU nr 122, poz. 696)
GŁÓWNY URZĄD MIAR
- zarządzenie ministra gospodarki z 24 maja zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (MP nr 45, poz. 505)
(wskazane niżej akty prawne ukazały się w Internecie 28 czerwca  po godzinie 21.00 i wtedy weszły w życie):
KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
-  z ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych  dla obywateli i przedsiębiorstw z art. 26 (dotyczącego kodeksu spółek handlowych) został usunięty jeden przepis (DzU nr 133, poz. 767)
DOWODY OSOBISTE
- ustawa o dowodach osobistych, która miała wejść w życie 1 lipca tego roku, zacznie obowiązywać 1 stycznia 2012 r. (DzU nr 133, poz. 768)
URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE
- rozporządzenie ministra infrastruktury o warunkach lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące  (DzU nr 133, poz. 770)
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
- on też jest autorem rozporządzenia w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa  Urzędu  Lotnictwa Cywilnego (DzU nr 133, poz. 771)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA