fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 17 czerwca 2011

SĄDY WOJSKOWE
• ustawa z 28 kwietnia  o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 113, poz. 659); czytaj » Mundurowa Temida tak jak cywilna
PRAWA PACJENTA I UBEZPIECZENIA
•  niektóre przepisy ustawa z 28 kwietnia  o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU nr 113, poz. 660); czytaj » Rekrutacja do komisji dla pacjentów
(w piątek, 17 czerwca, po godzinie 22.40 w Internecie ukazały się akty prawne, które właśnie wtedy weszły w życie):
VAT
obecna korekta zmienionego  w ubiegłym roku rozporządzenia ministra finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (DzU z 2010 r. nr 250, poz. 1681)  sprowadza się do tego, że w § 2 ust. 2  nową treść ma zdanie wstępne. Oznacza to, że wzory deklaracji określone w załącznikach nr 1 – 6  rozporządzenia tego ministra z 28 listopada 2008 r. mogą być stosowane  nie dłużej  niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2011 r., z tym że we wzorach deklaracji VAT-7, VAT 7K i VAT 7D w części C ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO (DzU nr 126, poz. 716)
WIEŚ/POMOC
minister rolnictwa i rozwoju wsi zmodyfikował swoje rozporządzenie dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013" (DzU nr 126, poz. 719)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA