fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Nie wiadamo, czy oskładkować dodatek spisowy

Fotorzepa, Mac Maciej Kaczanowski
Gminy ciągle nie mają pewności, czy od dodatkowego wynagrodzenia lidera narodowego spisu powszechnego nie trzeba potrącić składki ubezpieczeniowej
Problem oskładkowania wypłat dodatku spisowego dotyczy blisko 3 tysięcy pracowników gminnych oddelegowanych do prac przy spisie powszechnym. Księgowi różnie do tego podchodzą. Jedni składki naliczają. Inni nie. A przez to oddelegowane osoby, czyli głównie liderzy, mogą dostać różne wypłaty za to samo. Skąd taka różnica?

Niejasne przepisy

Ani ustawa o narodowym spisie powszechnym z 2011 r., ani rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności z nim związanych nie wyjaśniają wprost, jak traktować wypłaty świadczeń dla oddelegowanych pracowników. Akty te, podobnie jak inne powszechnie obowiązujące, nie mówią bezpośrednio, czy dodatki i nagrody spisowe stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
Osoby oddelegowane wchodzą w skład gminnych biur spisowych.
– Do takich prac powoływani są zarządzeniami wewnętrznymi – wyjaśnia Aniela Ustupska, lider gminnego biura spisowego w Kościelisku. W przeciwieństwie do rachmistrzów czy ankieterów statystycznych nie podpisuje się z nimi osobnych umów. Za czas wykonywania prac spisowych oddelegowani zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy.

Już przy rolnym

Oprócz pensji mogą otrzymywać dodatki i nagrody. Podstawą wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są przepisy kodeksu pracy i regulaminy wynagradzania. Kwestię przyznawania dodatków spisowych i nagród regulują natomiast stosowne ustawy, a ich wypłaty – rozporządzenia. To rodzi problem, który istnieje zresztą nie od dziś.
Kłopotliwe były już rozliczenia dodatków i nagród wypłaconych przy powszechnym spisie rolnym w 2002 i 2010 r.  Także wtedy gminni księgowi różnie rozliczali wypłaty dodatków spisowych.
Ministerstwo Finansów proszone przez GUS o wyjaśnienia uznało wtedy, że wypłacone dodatki nie stanowią przychodów ze stosunku pracy. Świadczenia te zostały bowiem otrzymane w związku z wykonywaniem prac zleconych przez komisarza. Dlatego trzeba było je traktować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.
2871 liderów gminnych jest zaangażowanych w prace spisowe w 2011 r.
Trudno jednak ustosunkować się do kwalifikacji przychodów tych osób z tytułu dodatków i nagród do odpowiedniego źródła przychodu. Wszystko przez brak szczegółów przyznawania dodatków i nagród w ustawie o powszechnym spisie rolnym i rozporządzeniu wykonawczym.

Bez odpowiedzi

Przepisy nie zyskały, niestety, na precyzyjności przy narodowym spisie w 2011 r. A brak odprowadzonej składki w razie kontroli płatnik będzie musiał wytłumaczyć ZUS. Czy wystarczą wyjaśnienia MF dotyczące spisu rolnego? A może dla bezpieczeństwa każda gmina powinna wystąpić o indywidualną interpretację MF?
ZUS pytany o konieczność oskładkowania dodatków jednoznacznej odpowiedzi nie udziela.
– Jeśli dodatki spisowe i nagrody dla oddelegowanych do tych prac nie stanowią przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nie należy ich włączać do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zakład nie jest jednak właściwy do rozstrzygania wątpliwości dotyczących stosowania przepisów podatkowych – tłumaczy Wojciech Andrusiewicz z biura prasowego ZUS.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA