fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Domniemanie o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego

Fotorzepa
Nowelizacja ustawy o funduszu sołeckim wprowadza domniemanie, że został on wyodrębniony w budżecie gminy
Przygotowany przez Senat projekt nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim trafił pod obrady Sejmu. Przewiduje m.in., że podjęcie uchwały o wyodrębnieniu bądź niewyodrębnieniu funduszu jest obowiązkowe.
Projekt wprowadza również do przepisów przejściowych domniemanie prawne, że brak uchwały o wyodrębnieniu bądź niewyodrębnieniu funduszu jest równoznaczne z tym, że rada na wyodrębnienie go się zgodziła. Domniemanie to ma obowiązywać przez dwa lata od planowanego dnia wejścia w życie nowelizacji.
1122 gminy wyodrębniły fundusz sołecki w budżecie na 2011 r.
Obowiązujące przepisy zakładają, że uchwałę w sprawie funduszu sołeckiego rada ma podjąć do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy.
Projekt likwiduje to ograniczenie, wprowadzając zamiast niego zasadę, że uchwała o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz ma zastosowanie do lat budżetowych zaczynających się po upływie dziewięciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały.
– Wprowadzenie takiego rozwiązania może rodzić problemy – przekonuje Karol Mojkowski ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. – Aby uchwała dotycząca funduszu sołeckiego miała się odnosić do kolejnego roku budżetowego, następującego po tym, w którym została podjęta, rada gminy musiałaby ją przyjąć dokładnie 31 marca – tłumaczy.
Takie rozwiązanie nie przyniesie postulowanych przez wnioskodawcę korzyści. Wydaje się więc, że rozwiązanie obowiązujące, wskazujące na podjęcie uchwały do 31 marca, jest czytelniejsze.

Algorytm w uchwale

Obowiązujący art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim przewiduje możliwość zwiększenia jego środków ponad limit określony w ustawie. Regulacja ta powodowała liczne problemy dotyczące trybu i terminu dokonania tej czynności przez radę. Projektowana nowelizacja przynosi rozwiązanie.
Po pierwsze, określa termin, w którym rada gminy miałaby zadecydować o podniesieniu kwoty funduszu sołeckiego ponad wynikającą z ustawowego algorytmu. Uchwałę w tej sprawie trzeba będzie podjąć nie później niż 31 lipca, czyli w terminie pokrywającym się z terminem, w którym informacja o środkach przysługujących danemu sołectwu powinna trafić do sołtysów.
Ponadto projekt obliguje radę do określenia własnego algorytmu, który ma być podstawą wyliczania owych dodatkowych środków przypadających poszczególnym sołectwom.

Inne zmiany

Projekt nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim przyznaje sołectwom uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę przewidzianego przedsięwzięcia. Wniosek taki będzie można wnieść do wójta nie wcześniej niż po przyjęciu przez radę uchwały budżetowej na dany rok.
Trzeba zaznaczyć, że samo przyjęcie wniosku przez wójta (przy odpowiednim zastosowaniu art. 4 ust. 5 – 7 ustawy o funduszu sołeckim) nie może oznaczać powstania podstawy do jego realizacji.
Zmiana przedsięwzięć wymaga bowiem zmiany uchwały budżetowej, a tego wójt sam z siebie uczynić nie może. Projekt nie określa jednak ani terminu, ani trybu wprowadzania takich zmian.
Przedsięwzięcia prowadzone ze środków funduszu sołeckiego będą mogły być dofinansowane przez mieszkańców. W tym celu została znowelizowana ustawa o zbiórkach publicznych.
– Ta zmiana nie jest wystarczająca – przekonuje Ryszard Krawczyk, przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. – W przyjętym modelu funkcjonowania funduszu sołeckiego wszystkie wydatki związane z wykonywaniem zadań pokrywane są bezpośrednio z budżetu gminy. To gmina dokonuje także wszelkich czynności związanych z wydatkowaniem tych środków, sołectwo bowiem nie ma odpowiedzialności prawnej. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe zgromadzone przez sołectwo w związku z wykonywaniem zadania, także w formie zbiórki, powinny zostać odprowadzone na dochód gminy, np. przez darowiznę poszczególnych mieszkańców. To komplikuje sytuację – wyjaśnia przewodniczący KR RIO.
Etap legislacyjny: przed drugim czytaniem
Zobacz więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA