fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 14 czerwca 2011

ŁAWNICY
- ustawa  z 15 kwietnia o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (DzU nr 109, poz. 627)
- akt wykonawczy do tej ustawy, czyli rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 czerwca w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (DzU nr 121, poz. 693) - więcej w artykule "Koniec zamieszania wokół wyboru ławników"
NIELETNI
- rozporządzenie ministra  pracy i polityki społecznej  z 5  maja w sprawie  sposobu i trybu kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej (DzU nr 109, poz. 632) - więcej "Łatwiej umieścić dziecko w placówce"
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
-  rozporządzenie ministra  pracy i polityki społecznej  z 13 maja w sprawie  określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (DzU nr 109, poz. 633) - więcej "Nowy kod stypendystów"
LEN/KONOPIE
- dwa rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 maja, w sprawie:
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 maja, w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających (zmiana) (DzU nr 109, poz. 637)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA