fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 10 czerwca 2011

KODEKS KARNY
- znowelizowany 25 marca kodeks karny w części dotyczącej kar za zanieczyszczanie środowiska; ten sam charakter mają wprowadzone jednocześnie zmiany do następujących ustaw: o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; o ochronie przyrody; o substancjach zubożających warstwę ozonową (DzU nr 94, poz. 549) - czytaj więcej "Surowsze kary za niszczenie środowiska"
WYBORY
- na niedzielę 7 sierpnia prezes Rady Ministrów wyznaczył datę przedterminowych wyborów prezydenta miasta Wałbrzycha w województwie dolnośląskim; rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 8 czerwca, bo tego dnia tuż przed godz. 22.00 ukazało się w Internecie (DzU nr 117, poz. 682)
(zasygnalizowane niżej akty prawne ukazały się w Internecie 10 czerwca wieczorem)
ROLNICTWO/DOTACJE
- od 10 czerwca obowiązuje zmienione rozporządzenie ministra rolnictwa dotyczące stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (DzU nr 121, poz. 691)
PROKURATURA
- sposób realizacji kompetencji prokuratora w zakresie nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi jest tematem rozporządzenia ministra sprawiedliwości (DzU nr 121, poz. 692); ten akt i niżej wymieniony weszły w życie 11 czerwca
POLICJA
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych o sposobie przeprowadzania i dokumentowania przez policję czynności operacyjno-rozpoznawczych (DzU nr 121, poz. 694)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA