fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Kasięgowi zasługują na własną ustawę

Zbigniew Messner, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; w latach 1985 – 88 był prezesem Rady Ministrów
archiwum prywatne
Bezpieczeństwo obrotu finansowego wymaga stałego doskonalenia umiejętności zawodowych
Rz: Panie profesorze, dlaczego 9 czerwca to ważny dzień dla środowiska?
Zbigniew Messner, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce: To Dzień Księgowego. Data ta nawiązuje do 9 czerwca 1907 r., kiedy powstał Związek Buchalterów w Warszawie, co symbolicznie uznajemy za początek działalności organizacji księgowych w Polsce. W 2009 r., aby uhonorować trud ich pracy, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu tego święta. W ubiegłym roku obchodziliśmy je po raz pierwszy. Obecnie to podwójnie ważny dla nas dzień ze względu na rozpoczynający się XX Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Zawód księgowego wymaga ciągłego kształcenia.
Brak prawnych uregulowań i wysokie oczekiwania rynku pracy wobec księgowych spowodowały, że SKwP, jako organizacja z ponadstuletnią tradycją, podjęło się nadzoru nad rozwojem zawodowym, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu finansowego na rynku.
Niezdefiniowanie zawodu i niesprecyzowane wymagania kwalifikacyjne powodują, że często trafiają do niego osoby przypadkowe, bez wymaganej wiedzy i umiejętności. Zanim zweryfikuje je rynek, mogą wyrządzić przedsiębiorcom ogromne szkody i rzucić cień na środowisko. Ponadto np. osoby, które uzyskały uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie mają obowiązku doskonalenia zawodowego, niektóre zatrzymują się na poziomie wiedzy z czasów uzyskania uprawnień.
Docierają do nas sygnały o nieprawidłowościach w pracy osób związanych z rachunkowością, o zbyt małej wiedzy zawodowej, braku umiejętności, czasami nieetycznym postępowaniu. Powoduje to deprecjację zawodu i brak należytej pozycji księgowego wśród innych zawodów. Dlatego SKwP wprowadziło certyfikację.
Certyfikacja jest dobrowolna. Czy spotkała się z zainteresowaniem samych księgowych?
Tytuł ten uzyskało ponad 300 osób. Są to ci, którzy zdali egzamin, biegli rewidenci i doktorzy habilitowani nauk ekonomicznych lub
nauk o zarządzaniu, specjalizujący się w rachunkowości, którzy wystąpili z wnioskiem o jego przyznanie. Od początku inicjatywa ta wzbudzała duże zainteresowanie, popierało ją Ministerstwo Finansów i pracodawcy. Dzięki Radzie Pracodawców poznajemy i weryfikujemy oczekiwania środowiska biznesu wobec certyfikowanych księgowych.
Czy zawód księgowego nie powinien być uregulowany ustawowo?
W 2004 r. wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z propozycją ustawowego uregulowania wymagań wobec osób zajmujących się rachunkowością i ustanowienia tytułu zawodowego dyplomowanego księgowego. Nasze starania, jak do tej pory, się nie powiodły, choć reagując na potrzeby rynku, stowarzyszenie ten tytuł wprowadziło we własnym zakresie. Nie tracę jednak nadziei, iż zawód ten doczeka się ustawowych regulacji.
Czy głos stowarzyszenia brany jest pod uwagę w procesie legislacyjnym?
Opiniujemy rocznie ponad 60 projektów aktów prawnych. Ścisłą współpracę prowadzimy z Ministerstwem Finansów. Jego przedstawiciele brali udział w przygotowaniu systemu certyfikacji zawodu. SKwP jest jednym z beneficjentów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, prowadzonego przez MF. Dzięki niemu będzie możliwość bezpłatnego przeszkolenia wykładowców, np. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Współpracujemy także z Ministerstwem Edukacji Narodowej przy realizacji projektu dotyczącego bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy oraz modelu krajowych ram kwalifikacji. Stowarzyszenie współpracuje także z wieloma organizacjami międzynarodowymi, m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych i Audytorów Szkocji oraz Instytutem Biegłych Księgowych Anglii i Walii. Angażujemy się w działalność wielu gremiów międzynarodowych.
Czego życzy pan księgowym w dniu ich święta?
Życzę, by udało się doprowadzić do ustawowego uregulowania zawodu oraz wzmocnienia pozycji księgowych, a także naszego stowarzyszenia nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej, by młodzi księgowi znaleźli czas i chęci na działanie w organizacji, która stanowi ich naturalne zaplecze.
—rozmawiała Wiesława Moczydłowska
Zobacz serwis:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA