fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo

Więzienie za ułatwienie ataku terrorystycznego

Skazany będzie mógł wydać oświadczenie, że niekwestionuje wydanego podjego nieobecność orzeczenia
Rząd przyjął wczoraj projekt zmian w kodeksie karnym. Tym samym chce uzupełnić nasz kodeks o przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną. Nowela ma dostosować nasze prawo do decyzji ramowej Rady 2008/919/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu.
Zgodnie z projektem zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat będzie rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Chodzi nie tylko o materiały instruktażowe adresowane do określonej grupy osób, ale także informacje czy instrukcje umieszczone w Internecie, a przez to dostępne dla szerokiej rzeszy osób.
Wkrótce zmieni się też procedura karna. Dzięki niej sądy polskie będą mogły uznawać orzeczenie karne zapadłe w państwie członkowskim Unii Europejskiej pod nieobecność danej osoby na rozprawie.
Analogiczny przepis będzie obowiązywał sądy zagraniczne.
Procedura przewiduje tu jednak ograniczenia. Mianowicie uznanie zagranicznego orzeczenia wydanego pod nieobecność oskarżonego będzie mogło nastąpić tylko wówczas, gdy został on wezwany do udziału i jednocześnie pouczony, że jego niestawiennictwo nie jest przeszkodą do wydania orzeczenia.
Skazany będzie mógł oświadczyć, że nie kwestionuje wydanego pod jego nieobecność orzeczenia lub że nie chce korzystać z przysługującego mu prawa do przeprowadzenia z jego udziałem nowego postępowania sądowego. Jeśli takie oświadczenie się pojawi, sąd będzie musiał  uznać zagraniczne orzeczenie.
etap legislacyjny: skierowany do Sejmu
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA