fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Ruszają konsultacje w sprawie Puszczy Białowieskiej

Fotorzepa, Szymon Łaszewski
Masz uwagi do gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej? Zgłoś je na stronie: http://puszcza-info.buligl.pl/portal - zachęca Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Można tam komentować projekty: Planu Urządzenia Lasu,  Prognozy Oddziaływania na Środowisko Planu Urządzenia Lasu, Programu Ochrony Przyrody i Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000.
W puszczy zakończyły się właśnie prace związane z tworzeniem nowych planów urządzania lasów w nadleśnictwach. Zbierane były m.in. informacje o liczbie drzew, ich wieku, siedliskach zwierząt, ptaków i roślin, słowem spisywane było wszystko, co ułatwi zaplanowanie gospodarki leśnej na najbliższe dziesięć lat - na tyle bowiem tworzone są plany urządzania lasów.
Portal udostępnia informacje i dane dotyczące opracowania planów i programów. Białostockim leśnikom zależy, by przy sporządzaniu ostatecznych dokumentów związanych z gospodarką leśną w puszczy uwzględnić uwagi zainteresowanych osób i instytucji. - Chcemy, by w konsultacjach wzięli udział wszyscy zainteresowani - deklaruje Jarosław Krawczyk, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
To ważne, bo gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej budzi spory pomiędzy rządem, ekologami a lokalną ludnością.
Resort środowiska zmniejszył ze 111 tys. metrów sześc w ubiegłym roku do 46 tys. metrów sześc w tym, dozwolone pozyskanie drewna z puszczy. Dla okolicznych mieszkańców, którym już teraz brakuje surowca, choćby na opał, to fatalna wiadomość. - Czujemy się karani za to, że nie zgodziliśmy się na rozszerzenie parku narodowego na teren całej puszczy - mówi Albert Litwinowicz, wójt gminy Białowieża.
Jesienią gminy puszczańskie Białowieża, Browsk i Hajnówka zaprotestowały przeciwko rozszerzeniu parku na teren całej puszczy. Jak mówi Litwinowicz w samej Białowieży na 2,3 tys. mieszkańców, straciłoby pracę ok. 120 osób. Ekolodzy i resort środowiska stoją na stanowisku, że park narodowy powinien objąć teren całej puszczy. Na razie, oprócz zmniejszenia pozyskania drewna, resort zakazał w puszczy polowań.
Puszcza Białowieska obejmuje 150 tys. ha, z czego ok. 62,6 tys. ha w Polsce a 87,5 tys. h na Białorusi. Białowieski Park Narodowy zajmuje powierzchnię ponad 10,5 tys. h, czyli około jedną szóstą powierzchni puszczy.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA