fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Pomoc dla biednych będzie wyższa

www.sxc.hu
Rząd nie określi już dowolnie progu dochodów rodziny, od którego zależy przyznanie jej świadczeń. Jego wysokość będzie się zwiększać o wskaźnik inflacji
Progi dochodów uprawniające do świadczeń rodzinnych nie były podwyższane od 2004 r., czyli od wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Od siedmiu lat więc opiekunowie, którzy chcą dostać miesięcznie z gminy np. 68 zł na malucha do pięciu lat lub 91 zł na starszego, muszą wykazać, że ich dochody w przeliczeniu na liczbę osób w rodzinie nie przekraczają 504 zł. Jeśli rodzice mają pod opieką dziecko niepełnosprawne, nie mogą zarabiać więcej niż 583 zł na osobę.

Kwoty odbiegają od rzeczywistości

– Progi, od których zależy przyznanie świadczeń, są kompletnie nieadekwatne do rzeczywistości. Niestety, musimy podchodzić do nich bardzo rygorystycznie. Jeśli czyjeś dochody są wyższe nawet o 2 zł, nie przyznajemy świadczenia. Dlatego wielu ludziom odmawiamy zasiłków – tłumaczy Joanna Błachowska ze szczecińskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
Wskazuje ona, że istnieje tu margines dodatkowego dochodu. Opiekunowie mogą otrzymać zasiłek rodzinny, nawet jeśli ich dochód na osobę przekraczał przewidziany próg, ale nie więcej niż o 68 zł. Warunkiem jest jednak to, by zainteresowani korzystali ze świadczenia w poprzednim okresie zasiłkowym i nie mieli wtedy takiego przekroczenia.
Limitów uprawniających do świadczeń rodzinnych nigdy nie podnoszono
Utrzymywanie kryterium dochodowego od siedmiu lat na tym samym poziomie spowodowało, że liczba dzieci, na które samorządy wypłacały zasiłek, zmniejszyła się w latach 2004 – 2010 o ponad 2,5 mln.

Rosły świadczenia, ale nie progi

– Obecnie wysokość świadczeń i kryteriów do nich uprawniających weryfikuje co trzy lata Rada Ministrów na zasadach wskazanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, czyli na podstawie dokumentów przedstawiających badania progu wsparcia dochodowego rodzin. Rząd nie jest jednak zobowiązany podnosić kwot, od których zależy przyznanie zasiłków rodzinnych. Od 2004 r. podwyższył samą wysokość świadczeń i dodatków do nich – wyjaśnia Paweł Stanilewicz, naczelnik z Departamentu Wsparcia Rodziny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Joanna Błachowska wskazuje, że progi nigdy nie były podnoszone, bo według rządzących sytuacja budżetu państwa na to nie pozwalała.
Teraz mechanizm się zmieni. MPiPS przygotowało projekt założeń zmian ustaw o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy społecznej.
Zgodnie z nim wysokość progów dochodowych rodzin, od których zależy przyznanie świadczeń, będzie obowiązkowo waloryzowana co trzy lata o wskaźnik inflacji, czyli wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Nie będzie to uzależnione od dowolnej decyzji Rady Ministrów. Wszelkie inne podwyżki mają być, jak dotychczas, przedmiotem negocjacji w Komisji Trójstronnej.
W wypadku świadczeń rodzinnych mechanizm waloryzacji zmieniłby progi dochodowe od 1 listopada 2012 r. W odniesieniu zaś do świadczeń z pomocy społecznej – od 2015 r.
Etap legislacyjny:
- konsultacje społeczne
Czytaj również:
Zobacz  więcej:
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA