fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

VAT tylko od drogi na działce dewelopera

Fotorzepa, Tom Tomasz Jodłowski
Przekazanie gminom infrastruktury budowanej na ich terenach przy okazji powstawania osiedla lub centrum handlowego nie jest obciążone VAT
Do 1 kwietnia spośród nieodpłatnych przekazań towarów opodatkowane były jedynie te, które nie były związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.
Od kwietnia, jeżeli firmie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony, od nieodpłatnego przekazania musi odprowadzić VAT. Jego wysokość liczona jest od ceny nabycia towarów lub od kosztów wytworzenia określonych na moment przekazania.

Wzrost cen

„Tendencja jest taka, że w wielu wypadkach warunkiem wydania deweloperowi zgody na budowę jest stworzenie przez niego określonej infrastruktury (np. dróg dojazdowych), a następnie przekazanie jej gminom" – pisał w interpelacji do ministra finansów poseł Jerzy Materna (nr interpelacji 21 796). Poseł podał, że taka infrastruktura stanowiła już przed nowelizacją od 10 nawet do 30 proc. łącznych wydatków na budowę, oraz sugerował rezygnację z obciążenia 23-proc. VAT.
Wzrost cen miałby się wiązać z koniecznością sięgnięcia przez dewelopera po podatek do własnej kieszeni, gdyż gminy nie byłyby skłonne do zapłaty.
Minister w odpowiedzi opublikowanej niedawno na stronach sejmowych stwierdził, że obciążenie jest wymuszone koniecznością dostosowania do dyrektywy o VAT.

Towar czy usługa

Jednakże nawet po zmianach nie od wszystkich nieodpłatnych przekazań infrastruktury inwestor zapłaci daninę.
– Wszystko zależy od tego, na czyim gruncie powstanie inwestycja – mówi Paweł Fałkowski, doradca podatkowy, starszy menedżer w KPMG. – Jeśli np. droga powstaje na gruncie dewelopera, który później przekaże ją gminie, to rzeczywiście jest to opodatkowane przekazanie towarów – tłumaczy. Bardzo często jednak inwestor buduje dojazd na gruncie gminnym. – Takie działanie należy uznać za świadczenie usług. Jeśli usługa jest związana z działalnością gospodarczą, to nie dolicza się do niej podatku – wyjaśnia.
– Z naszej praktyki wynika, że drogi (przyłącza) prowadzą w części przez działki inwestora, a w części przez gminne – mówi Łukasz Jamróz, doradca podatkowy, menedżer w Accreo Taxand.
Zwraca uwagę, że wymogiem nieopodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług jest związek z działalnością gospodarczą. – Moim zdaniem w wielu wypadkach nieodpłatnego przekazania infrastruktury można argumentować, że związek taki istnieje – twierdzi  Jamróz.
– W Warszawie rzadko spotyka się własność gruntu w rękach prywatnych. Zdecydowana większość osiedli i sklepów powstaje na działkach posiadanych na podstawie prawa użytkowania wieczystego – podaje Jacek Bielecki, członek zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Użytkowanie wieczyste na gruncie przepisów o VAT w niektórych aspektach traktowane jest tak samo jak własność. Zatem przekazanie gminie drogi znajdującej się na działce będącej w użytkowaniu wieczystym podatnika, który drogę wybudował, będzie traktowane jako dostawa towarów – wyjaśnia Łukasz Jamróz.
Dostawa nieodpłatna, ale z VAT
Przez odpłatną, opodatkowaną dostawę rozumie się również:
- przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
- wszelkie inne darowizny.
Warunkiem zrównania nieodpłatnego przekazania z odpłatną (a tym samym opodatkowaną) dostawą jest przekazanie towarów z majątku przedsiębiorstwa podatnika oraz przysługujące mu przy nabyciu przekazywanych rzeczy prawo do obniżenia podatku.
Podstawą opodatkowania jest cena nabycia (bez podatku), a gdy  jej nie ma – koszt wytworzenia, określona w momencie dostawy.
masz pytanie, wyślij e-mail do autora m.maj@rp.pl
Zobacz więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA