fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Limit dotyczył wspólnika a nie spółki

Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
Pojęcie małego podatnika należy odnosić do osoby fizycznej
Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt: II FSK 113-116/10) oddalił skargi kasacyjne organu podatkowego, który nie chciał wydać podatnikom zaświadczenia o tzw. pomocy de minimis.
O jego wydanie wystąpili wspólnicy spółki jawnej. Chodziło o możliwość wykorzystania jednorazowej amortyzacji. Organ podatkowy odmówił wydania zaświadczenia. Jego zdaniem wnioskodawcy nie mieli prawa do uzyskania pomocy de minimis w postaci jednorazowej amortyzacji, o której mowa w art. 22k ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).
Fiskus wytłumaczył, że spółka jawna, w której wnioskodawcy byli wspólnikami, osiągnęła w roku podatkowym 2006 przychód ze sprzedaży wraz z należnym VAT w wysokości przekraczającej limit odnoszący się do małego podatnika. W związku z tym przestała być małym podatnikiem, co wykluczało ją z grona podmiotów uprawnionych do uprzywilejowanej amortyzacji w postaci jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (pomocy de minimis).
Wspólnicy nie zgodzili się z taką interpretacją. W ich ocenie pojęcie małego podatnika, o którym mowa w art. 22k ust. 7 ustawy o PIT, należy odnosić do osoby wspólnika osoby fizycznej, a nie do spółki jawnej.
Rację podatnikom przyznał sąd pierwszej instancji. Przypomniał, że jednorazowa amortyzacja ma charakter preferencji podatkowej, która stanowi pomoc de minimis. Odnosi się tylko do niektórych podmiotów, tj. podatników, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz tak zwanych małych podatników.
Zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy małym podatnikiem jest ten, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym określonego limitu. W ocenie sądu limit ten należy odnosić do wspólników, a nie do samej spółki. Wbrew przekonaniu organu podatkowego beneficjentem pomocy nie jest spółka jawna, która z racji jednorazowej amortyzacji nie odnosi żadnej korzyści (nie jest podatnikiem). Beneficjentami są wspólnicy jako podatnicy podatku dochodowego.
Stanowisko to w pełni zaakceptował sąd kasacyjny.
- Małym podatnikiem jest podatnik, czyli osoba fizyczna - podkreślił sędzia NSA Stanisław Bogucki.
Organ podatkowy zwrócił uwagę, że istotne znaczenie dla sprawy ma nowelizacja spornego przepisu obowiązująca od 22 maja 2009 r. Od tego momentu z ustawy jasno wynika, że w wypadku spółki niemającej osobowości prawnej kwota limitu odpisów amortyzacyjnych dotyczy spółki.
Jednakże w ocenie NSA nie była to zmiana doprecyzowująca. To oznacza, że w okresie sprzed nowelizacji w wypadku spółki jawnej limit odnosił się do wspólników, a nie do samej spółki.
Obecnie limit to równowartość 1,2 mln euro.
Wyroki są prawomocne.
Czytaj też:
 
Zobacz więcej:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA