fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jak rozliczyć wynagrodzenie prezesa

- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wypłaca prezesowi wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zarządu. Pieniądze za grudzień otrzymał w styczniu. Kiedy ta kwota jest kosztem uzyskania przychodu spółki? Czy prawidłowo ujęliśmy ją w 2011 r.?
Art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT mówi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności m.in. ze stosunku pracy, umówzleceń i o dzieło, należności otrzymywanych przez osoby należące do organów stanowiących osób prawnych.
To oznacza, że wynagrodzenie dla prezesa zarządu spółki staje się kosztem uzyskania przychodów w momencie wypłaty. Jednak nie zawsze. Jeśli prezes wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, należy zastosować art. 15 ust. 4g ustawy o CIT.
Zgodnie z nim należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy są kosztem podatkowym w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.
Gdyby prezes spółki był jednocześnie jej pracownikiem i zgodnie z umową otrzymał pieniądze w styczniu, to spółka mogła je zaliczyć do kosztów grudnia (za ten miesiąc było ono należne). Jeśli natomiast prezes otrzymał wynagrodzenie z opóźnieniem, to decyduje moment wypłaty.
Czytaj też:
 
Zobacz więcej:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA