fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Nie rezygnuj z etatu jeśli przed emeryturą rozwiązałeś umowę

www.sxc.hu
ZUS nie zawiesi emerytury osobie, która rozwiązała umowę o pracę przed przyznaniem emerytury wcześniejszej, a następnie - po ponownym zatrudnieniu - uzyskała prawo do emerytury powszechnej
Konieczność rozwiązania stosunku pracy dotyczy wszystkich osób, którzy nie rezygnując z umowy o pracę przeszli na emeryturę. Co do zasady dotknie więc osób przechodzących na emerytury w okresie między 8 stycznia 2009 r. a 31 grudnia 2010 r., a więc w okresie, gdy nie było obowiązku zakończenia zatrudnienia by nabyć i pobierać emeryturę.

Kiedy wystarczy jednorazowa rezygnacja z etatu...

Wcześniejsi emeryci, pobierający jednocześnie emeryturę i nadal zarobkujący na podstawie umowy o pracę mogą jednak spać spokojnie, jeśli przed przyznaniem emerytury wcześniejszej rozwiązali swoje angaże. ZUS nie zawiesi im od 1 października 2011 r.prawa do świadczenia.
Nie podlegają bowiem zawieszeniu - w trybie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS -  emerytury pobierane przez osoby, które rozwiązały stosunek pracy zawarty przed przyznaniem emerytury wcześniejszej, a następnie - po nawiązaniu nowego stosunku pracy - uzyskały prawo do emerytury powszechnej.
Zatem wszyscy wcześniejsi emeryci, którzy zrezygnowali z pracowniczego zatrudnienia przed przyznaniem wcześniejszej emerytury nie muszą teraz ponownie rozstawać się z pracodawcami, by móc nabyć i otrzymać emeryturę powszechną w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli 60 lat  w przypadku kobiet i 65 lat  - mężczyzn).
Co istotne, ZUS nie wstrzyma wypłaty emerytury niezależnie od tego, jaka była podstawa prawna przyznania emerytury powszechnej oraz w jaki sposób została obliczona emerytura powszechna, a więc czy obliczono ją:
- według dotychczasowych zasad, tj. w myśl art. 53 ust. 3 lub 53 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
- w sposób tzw. mieszany - w myśl art. 183 ustawy emerytalnej, a więc częściowo według dotychczasowych, a częściowo według nowych zasad,
- czy też według nowych zasad, a więc na podstawie art. 26 ustawy emerytalnej.

Kiedy z pracowniczego angażu trzeba będzie zrezygnować ponownie...

Stosunek pracy nawiązany przed nabyciem prawa do emerytury muszą rozwiązać te osoby, które zatrudniły się ponownie po przyznaniu emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
W tym przypadku wystąpi konieczność dwukrotnego rozwiązania stosunku pracy: po raz pierwszy - jako warunek uzyskania emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i po raz drugi - jako warunek wypłaty powszechnej emerytury.
Podstawa prawna:
Więcej o rezygnacji z zatrudnienia aktywnych zawodowo emerytów pisaliśmy w artykułach:
Zobacz serwisy:
 
 
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA