fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

MP Nr 22 z 22 marca 2011

Uchwały (poz. 232 -233):
- Sejmu RP z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie solidarności z Narodem Japonii
- Senatu z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Obwieszczenia (poz. 234 - 236):
- ministra sprawiedliwości z dnia 8 marca 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
- prokuratora generalnego z dnia 2 marca 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
- prezesa KRUS z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2011 r.
Ogłoszenia przewodniczącego KRRiT z dnia 4 marca 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
Komunikaty ministra rozwoju regionalnego (poz. 242 - 245), z 24 lutego oraz trzy z 2 marca, w sprawie:
- zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
- o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym
- zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007—2013
Zobacz treść M.P. Nr 22
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA