fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Fiskus ignoruje orzeczenia sądów

Fotorzepa, Danuta Matłoch Danuta Matłoch
Organy podatkowe ignorują w interpretacjach orzeczenia sądów
Bardzo często podatnicy, którzy występują z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych, powołują orzeczenia sądów administracyjnych jako wsparcie swojego stanowiska. Dotyczy to wyroków,  które dotykają  podobnego problemu prawnego. Czynią to w samym wniosku  lub niekiedy w skardze do sądu administracyjnego.
Zastanawiające są sytuacje, w których mimo ukształtowanych nierzadko linii orzeczniczych  organy podatkowe prezentują w interpretacjach diametralnie odmienne stanowiska. Jeśli podatnicy powołują się na orzecznictwo krajowe lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, można spotkać poglądy, iż przy wydawaniu interpretacji indywidualnych wyroki sądów nie są wiążące.
Dotyczy to także orzeczeń ETS.
Nierzadko organy wskazują,  iż wyroki wiążą jedynie w konkretnej sprawie i nie mają skutku erga omnes. Efekt jest taki, że wiele spraw dotyczących interpretacji indywidualnych znajduje swój finał w sądach. Nierzadko słyszy się  opinie, że poprzez poddanie ich sądowej kontroli  sądy administracyjne zostały zalane skargami na interpretacje.
Wydaje się, że ilość tych spraw  znacznie by się zmniejszyła, a sądy mogłyby się zająć innymi sprawami, gdyby działające z upoważnienia Ministerstwa Finansów organy zechciały pamiętać, że od  1 lipca 2007 r. w związku z art. 14e § 1 ordynacji podatkowej orzecznictwo sądów stało się probierzem legalności wydawanych interpretacji indywidualnych. Wyroki w sprawach podatkowych mają bowiem normatywne przełożenie na tworzenie warunków jednolitego stosowania prawa podatkowego.
Przypomnijmy, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając przy tym w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub  Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W tej sytuacji  trudno  godzić się bezkrytycznie na pomijanie wydawanych  już w analogicznych sprawach wyroków i nierzadkie interpretacje, w których organy formułują takie jak powyżej powołane stwierdzenia.
Autor jest adwokatem z kancelarii Brzezińska Narolski Mariański w Łodzi
Zobacz więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA