fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 24 marca 2011

DZIEDZINY NAUKI
- z wykazu dziedzin nauki i sztuki oraz wchodzących w ich skład dyscyplin naukowych i artystycznych Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów Naukowych wykreśliła dziedzinę „Nauki wojskowe", za to dodała dwie dyscypliny „nauki o bezpieczeństwie" oraz „nauki o obronności" (MP nr 14, poz. 149)
CŁO
- minister pracy i polityki społecznej określiła warunki, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych (DzU nr 61, poz. 310); to rozporządzenie i niżej wskazane weszły w życie 22 marca, czyli w dniu ogłoszenia ich w Internecie późnym popołudniem
NIEPEŁNOSPRAWNI
- minister pracy i polityki społecznej jest autorką dwóch rozporządzeń dotyczących:
- zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (DzU nr 62, poz. 316),
- zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej (DzU nr 62, poz. 317); oba z mocą od 1 stycznia tego roku
ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
- dwa zmienione rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, z których pierwsze mówi o podziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (DzU nr 62, poz. 320), a drugie o przyznawaniu pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego ww. programem (DzU nr 62, poz. 321)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA