fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Będą nowe egzaminy, ale nie od razu

O tym, jak przebiegać będzie ostatecznie egzamin na prawo jazdy kategorii B, zdecyduje minister infrastruktury. Nowe zasady powinniśmy poznać od lutego 2012 roku
Na razie cała procedura wyglądać będzie następująco.
Przygotowanie do zdobycia prawa jazdy kategorii B jest podzielone na dwa etapy:
1. zajęcia teoretyczne – minimum 30 godzin lekcyjnych
2. zajęcia praktyczne (jazdy) – minimum 30 godzin zegarowych.
To jednak nie wszystko. To instruktor podejmuje decyzję, czy po odbyciu minimalnej liczby godzin szkoleniowych można przystąpić do egzaminu. Jeśli uzna, że jest to jeszcze zbyt niebezpieczne, trzeba będzie dłużej poćwiczyć jazdę.
Nauka w ośrodku połączona jest z możliwością rozszerzenia kursu i dokupienia dodatkowych lekcji. Wszystko po to, aby kandydat na kierowcę czuł się pewnie i bezpiecznie za kierownicą. Każdy kursant musi wiedzieć, za co odpowiada w trakcie jazd szkoleniowych. A zdarzyć się może np. wypadek – bywa, że tragiczny w skutkach.
Kandydat na kierowcę, który uczestniczy w jeździe szkoleniowej, jest kierującym w sposób zależny. Możliwość jazdy kursanta samochodem po drodze warunkuje bowiem obecność instruktora. Nie można zatem w każdym przypadku przypisać mu winy za spowodowanie wypadku drogowego – tak uznał w maju 2010 roku Sąd Okręgowy w Lublinie.
To bardzo ważne dla wszystkich przyszłych kierowców orzeczenie. Chodzi o sprawę kobiety, która ucząc się jeździć wraz z instruktorem – zimą (na  letnich oponach) – spowodowała tragiczny wypadek, w którym zginęły dwie osoby.
Gdy kursant pomyślnie skończy szkolenie, powinien się szykować na egzamin. Składa się on z dwóch części: teoretycznej (test komputerowy lub ustny) i praktycznej (na placu manewrowym i w ruchu drogowym). Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej jest zaliczenie teorii.
Przed przystąpieniem do egzaminu trzeba złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy z odpowiednimi załącznikami.
Ośrodek egzaminowania powinien wyznaczyć termin umożliwiający przeprowadzenie egzaminu w ciągu miesiąca od złożenia wymaganych dokumentów, czyli  wniosku o wydanie prawa jazdy, oświadczenia o ukończeniu szkolenia, pomyślnie zdanym egzaminie wewnętrznym i orzeczenia lekarskiego, zdjęcia i  opłaty egzaminacyjnej.

Można się pomylić

Egzamin teoretyczny jest wyznaczany na konkretny dzień i godzinę.
Sprawdzian przeprowadzany jest w formie testu (pytania pochodzą z krajowej bazy pytań egzaminacyjnych). W wypadku najpopularniejszej kat. B kandydaci na kierowców muszą odpowiedzieć na 18 pytań.
Można popełnić dwa błędy. Na udzielenie wszystkich odpowiedzi kandydaci mają maksymalnie 25 minut.
Warunkiem przystąpienia do  egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Od zdania teorii nie może upłynąć więcej niż pół roku. Obowiązkowy program egzaminu praktycznego składa się z zadań egzaminacyjnych.
Generalnie nieprawidłowo wykonane zadanie w trakcie egzaminu praktycznego można powtórzyć. Wyjątkiem są zachowania skutkujące stworzeniem zagrożenia bezpieczeństwa, które skutkują przerwaniem egzaminu. Dodatkowo w wypadku parkowań jest możliwa korekta w każdej próbie.
W trakcie jazdy egzaminacyjnej należy przejechać przez różne rodzaje skrzyżowań (równorzędne, oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu, z sygnalizacją świetlną oraz takie, na których ruch odbywa się wokół wyspy – popularne ronda).
Ważna jest też umiejętność zachowania się wobec pieszych, zwłaszcza w okolicach przejść. Przystanki autobusowe i tramwajowe, przejazdy przez torowiska to kolejne etapy programu egzaminu.
W czasie jazdy będą oceniane manewry omijania, wymijania, wyprzedzania oraz zmiany pasa i kierunku ruchu. Jeżeli będzie możliwość, osoba egzaminowana przejedzie tunelem.
Egzaminator ma prawo sprawdzić umiejętność awaryjnego hamowania. Przez cały czas kontroluje on prędkość, z jaką porusza się kierujący, oraz pozycję na drodze i jezdni.
Jeżeli wszystkie zadania egzaminacyjne będą wykonane poprawnie, egzamin praktyczny może się skończyć już po 25 minutach. Jeżeli będą konieczne liczne poprawki lub zaistnieją inne okoliczności, jazda nie może być krótsza niż 40 minut (z wyjątkiem sytuacji przerwania egzaminu).
Warto więc być dobrze przygotowanym. Skróci to czas egzaminu, a tym samym zmniejszy prawdopodobieństwo uzyskania wyniku negatywnego.
Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, uzyskuje się pozytywny wynik egzaminu. Za kilkanaście dni (góra miesiąc) można się zgłosić w odpowiednim urzędzie po odbiór prawa jazdy.
W samochodach, w których odbywa się egzamin na prawo jazdy kategorii B, jest zamontowana kamera. Kaseta z nagraniem przebiegu całego egzaminu jest istotna w razie odwołania się od jego wyniku.
Egzamin państwowy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy jest przeprowadzany w  mieście wojewódzkim lub w zależności od potrzeb w mieście na prawach powiatu albo w takim, w którym do 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.
UWAGA!
Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
W  trakcie prac sejmowych pojawił się pomysł, aby kursant mógł wybierać auto, na  którym chce zdawać egzamin.

Kto na sprawdzian

Sprawdzeniu kwalifikacji w  formie egzaminu państwowego podlega:
- osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem,
- osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji,
- osoba ubiegająca się o:
– przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem cofniętego na  okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji,
– zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok.
Nowe wymagania nie tylko dla kursantów
Podobnie jak instruktorzy, egzaminatorzy będą musieli zostać poddani badaniom pod kątem przeciwwskazań do wykonywania pracy. Będą się musieli także wykazać odpowiednim doświadczeniem w egzaminowaniu. Nowe mają być też zasady egzaminowania.
Kandydaci muszą uczestniczyć w 20 egzaminach w charakterze obserwatora i przeprowadzić dziesięć egzaminów pod nadzorem. Nie będą mogli podejmować dodatkowych zajęć zarobkowych bez zgody dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i będą mieli ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej jak osoby pełniące funkcje publiczne.
Czytaj też artykuły:
Czytaj więcej w serwisie:
Zobacz cały poradnik:
 
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA