fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Infrastruktura dla gminy niekoniecznie z podatkiem

Przekazanie infrastruktury zbudowanej na cudzej działce to usługa
Doradcy podatkowi uspokajają: uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o VAT nie powinna spowodować zwiększenia kosztów inwestycji budowlanych. Deweloperzy nie będą bowiem musieli płacić VAT od przekazywanej gminie infrastruktury, jeśli powstała na jej gruncie. A tak jest w większości przypadków.
Nowelizacja, która znajduje się w Senacie, zakłada, że opodatkowane będą nieodpłatne przekazania towarów (z pewnymi wyjątkami) bez względu na to, czy są związane z działalnością czy też nie (jeśli przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego). Teraz obciążone VAT są tylko darowizny na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Sprzeczne z dyrektywą

Wprawdzie polska ustawa o VAT inaczej reguluje te kwestie niż prawo UE, ale, jak podkreślają sądy, na podatnika nie można nakładać obowiązków wynikających z dyrektywy wbrew unormowaniom krajowym.
Niezgodność z regulacjami unijnymi ma być zlikwidowana. Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT o opodatkowaniu nie będzie już decydował związek danej czynności z działalnością.
Ta zmiana wywołała spory niepokój na rynku nieruchomości. Wykonanie infrastruktury (drogi, wiaduktów) i zobowiązanie się do przekazania jej gminie jest często warunkiem otrzymania pozwolenia na budowę. Opodatkowanie przekazania 23-proc. VAT znacznie zwiększyłoby koszty inwestycji i mogłoby wpłynąć na ceny mieszkań.

Związek z działalnością

Czy te obawy są uzasadnione?
– VAT trzeba będzie odprowadzić tylko wtedy, gdy deweloper bezpłatnie przekaże infrastrukturę zbudowaną na własnym gruncie – mówi Beata Hudziak, doradca podatkowy, partner w Grant Thornton Frąckowiak. – Taką transakcję należy uznać za dostawę towarów, wprawdzie związaną z działalnością, ale po wejściu w życie nowelizacji (ma to się stać 1 kwietnia) już opodatkowaną. W zdecydowanej większości inwestycji budowlanych infrastruktura jest jednak stawiana na gruncie gminy. Inwestor, który ją przekazuje, świadczy więc usługę, od której nie trzeba będzie odprowadzać VAT także po zmianie przepisów.
– Z nowelizacji wynika, że opodatkowane będzie tylko nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika – dodaje Beata Hudziak. – Trudno jednak uznać, że przekazanie infrastruktury gminie nie ma związku z działalnością. Bez tego rzadko się udaje zrealizować inwestycję, poza tym infrastruktura ma też praktyczne zastosowanie, np. wybudowanie drogi ułatwia dojazd.
Potwierdza to orzecznictwo sądowe. Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (sygn. I SA/Bd 574/10), rozpatrując kwestię opodatkowania oddanej gminie drogi dojazdowej do firmy, podkreślił, że przekazanie na cel związany z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem należy rozumieć szeroko. Jest to cel, który służy nie tylko funkcjonowaniu wewnętrznemu firmy, ale również jej rozwojowi, a więc i zwiększeniu konkurencji na rynku, polepszeniu wyników na zewnątrz. Tak więc nie można negować związku przekazania drogi z działalnością firmy.
masz pytanie, wyślij e-mail do autora p.wojtasik@rp.pl
Opinia:
Krzysztof Kaczmarek - doradca podatkowy, partner zarządzający w TPA Horwath
Kodeks cywilny mówi wyraźnie: to co zbudujemy na cudzym gruncie, jest własnością jego właściciela. Jeśli więc deweloper zobowiązuje się do stworzenia infrastruktury na działce gminy i następnie jej przekazania, to nie mamy do czynienia z dostawą towarów. Infrastruktura nie staje się bowiem jego własnością. Wybudowanie drogi lub wiaduktu dla gminy jest więc usługą. Jej bezpłatne świadczenie nadal będzie nieopodatkowane, pod warunkiem że ma związek z działalnością. W  inwestycji budowlanej łatwo go wykazać. Reasumując, VAT trzeba będzie zapłacić tylko wtedy, gdy deweloper przekazuje urządzenia postawione na własnym gruncie. To jednak bardzo rzadka sytuacja.
 
Czytaj artykuł:
 
Więcej informacji o nieodpłatnej dostawie towarów w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA