fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Wypowiedzenie e-mailem

www.sxc.hu
Służbowa korespondencja pocztą elektroniczną nikogo nie dziwi. Czy można e-mailem przesłać wypowiedzenie?
Prawo pracy zastrzega formę pisemną dla oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.
Niezachowanie przez którąkolwiek ze stron formy pisemnej składanego oświadczenia woli o wypowiedzeniu będzie wadliwe. Jednakże mimo swojej wadliwości oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy bez zachowania formy pisemnej będzie skuteczne.
Będzie ono prowadziło do zakończenia stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia lub, w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – w dniu złożenia drugiej stronie stosownego oświadczenia.
Istotna różnica między pracownikiem a pracodawcą polega na tym, iż z punktu widzenia ewentualnego postępowania przed sądem pracy takie niedopatrzenie tylko w wypadku pracodawcy będzie stanowiło istotny błąd formalny mogący skutkować przegraną.
Należy zatem pamiętać, iż takie oświadczenie będzie skuteczne. Oznacza to, że rozpocznie bieg okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
Jednakże w razie niezachowania formy pisemnej zatrudniony będzie mógł żądać w sądzie pracy alternatywnie, wedle swego uznania, przywrócenia do pracy albo stosownego odszkodowania.
Warto wskazać, że w wyroku z 18 stycznia 2007 r. (sygn. II PK 178/06) Sąd Najwyższy stwierdził, iż sporządzenie na piśmie i wysłanie przez pracodawcę przesyłką pocztową identycznej treści oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę jak to, które dotarło do zainteresowanego wcześniej w postaci elektronicznej, nie narusza zasady kodeksowej złożenia oświadczenia na piśmie.
Sąd uznał, iż pracodawca nie naruszył przepisów, tym bardziej że system przesyłania wiadomości służbowych pocztą elektroniczną w tej firmie był bardzo popularny i korzystali z niego wszyscy zatrudnieni, łącznie ze zwolnioną pracownicą.
Oznacza to, iż w praktyce, mimo że przepisy prawa pracy stanowią o formie pisemnej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, to w niektórych okolicznościach takie oświadczenie złożone pocztą elektroniczną będzie nie tylko skuteczne, ale także nie będzie naruszało obowiązujących przepisów.
Autor jest radcą prawnym w Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawa Pracy
 
Czytaj także:
 
 
Więcej informacji o prawidłowym sporządzaniu i doręczaniu wypowiedzenia umowy o pracę w serwisie:
 
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA