fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Gdy rada odmówi, mandat wygasi wojewoda

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Jest możliwe wydanie zarządzenia zastępczego stwierdzającego utratę mandatu przez wójta, mimo że rada gminy odmówiła jego wygaszenia
Taki wniosek wynika z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 20 stycznia 2011 r. (sygnatura akt: II SA/Ke 777/10). Sąd oddalił w nim skargę rady miasta Działoszyce na zarządzenie zastępcze wojewody świętokrzyskiego stwierdzające wygaśnięcie mandatu burmistrza.
We wniesionym do sądu piśmie gmina zarzuciła, że wojewoda nie był uprawniony do wydania takiego rozstrzygnięcia, ponieważ w obrocie prawnym funkcjonowała uchwała rady odmawiająca stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza. Zdaniem rady wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego przez wojewodę nie było możliwe przed wyeliminowaniem tej uchwały z obrotu prawnego (stwierdzenie jej nieważności).
W odpowiedzi na skargę wojewoda podniósł, że jak najbardziej był uprawniony do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza gminy. A to dlatego, że wezwał radę miasta do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie jego mandatu. Ponieważ zaś rada odmówiła podjęcia uchwały tej treści, miał on prawo do wydania zarządzenia zastępczego pozbawiającego burmistrza stanowiska.
Wojewoda sam ocenia przesłanki i rozstrzyga, czy mandat wygasł
Pogląd prezentowany przez wojewodę podzielił kielecki sąd administracyjny. „Skoro rada miasta podjęła uchwałę, w której odmówiła stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza Działoszyc, to uzasadnione jest twierdzenie, że nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta" – czytamy w uzasadnieniu wyroku. Oznacza to, że wojewoda był uprawniony do wydania stosownego zarządzenia zastępczego w tej sprawie.
WSA w Kielcach wskazał ponadto, że uchwała, podjęta w odpowiedzi na wezwanie wojewody, odmawiająca stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza, wyraża jedynie stanowisko rady. Skoro wojewoda wzywa radę do podjęcia konkretnej uchwały, to ma ona prawo przedstawić swoje stanowisko także wówczas, gdy uważa, że nie ma podstaw do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu. Takie stanowisko może być podjęte w formie uchwały i nie ma podstaw do jej unieważnienia.
Jeżeli wojewoda nie podziela stanowiska (opinii) rady gminy, ma kompetencję do wydania zarządzenia zastępczego stwierdzającego wygaśnięcie mandatu i nie jest potrzebne uprzednie wyeliminowanie uchwały rady wyrażającej jedynie opinię rady co do tego, że jej zdaniem nie ma podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA