fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Netia: pierwszy wyrok sądu w podatkowej sprawie

Dziś na godzinę 13.50 zaplanowana została rozprawa, na której Wojewódzki Sąd Administracyjny wyda pierwszy wyrok w sprawie między giełdową Netią a Izbą Skarbową
Chodzi o około 60 mln zł, które spółka już zapłaciła, a na których zwrot - wraz z odsetkami - ciągle liczy.
Dzisiejsza rozprawa to efekt decyzji wydanej w 2010 r. przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Po trwającym wcześniej postępowaniu dyrektor przekazał Netii decyzję, w której określił jej zobowiązania podatkowe za 2003 r. w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 34,2 mln  zł, a zaległe odsetki na dodatkowe 25,3 mln zł. Spółka złożyła apelację od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu. Jak do tej pory kolejne rozprawy nie przynosiły merytorycznych rozstrzygnięć.
Czy dziś będzie inaczej – przedstawiciele Netii mają nadzieję, że tak. Tyle, że wyrok WSA raczej nie zakończy sprawy, bo stronom przysługuje odwołanie.
Netia jest przekonana, że ma w tym sporze rację, a Jonathan Eastick, członek zarządu odpowiedzialny za finanse lubi powtarzać, że przekazane Izbie pieniądze są od lutego ub.r. na „bardzo dobrej lokacie".
W komentarzu do sprawozdania rocznego telekomunikacyjnej firmy czytamy:
„W przypadku pozytywnego dla Spółki wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (lub uwzględnienia ewentualnego późniejszego odwołania od wyroku) kwota nienależnie zapłaconego podatku i odsetek będzie uznana jako nadpłata i będzie podlegać zwrotowi przez organ podatkowy wraz z odsetkami (obecnie stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 12,5 proc. rocznie). Netia podejmie wszystkie możliwe kroki prawne mające na celu udowodnienie braku podstaw prawnych decyzji Dyrektora Izby. Netia wykonała w dniu 23 lutego 2010 r. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, która jako decyzja wydana przez organ drugiej instancji jest ostateczna, wykorzystując część środków, które posiadała na rachunkach gotówkowych. Z zapłaconej kwoty 59,6 mln zł kwota 1,3 mln zł została następnie uznana przez organ skarbowy za nadpłatę.  Netia uznaje zapłacony podatek jako jej należność od organów skarbowych a nie koszt, a zarząd oczekuje, w oparciu o otrzymane opinie ekspertów, że uiszczona kwota zostanie ostatecznie zwrócona spółce".
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA