fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 5 marca 2011

 
- w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra zdrowia „Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze z określeniem limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji" zmienił się pkt 7 dotyczący leczenia cukrzycy (DzU nr 23, poz. 127)
- Sąd Okręgowy w Poznaniu jest właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, wymienionych w art. 11014 ust. 1 i 3 oraz art. 11017 ust. 6, dotyczących m.in. tabel wynagrodzeń (DzU nr 36, poz. 186)
- następne dwa rozporządzenia ministra sprawiedliwości dotyczą delegowania: urzędników sądów do MS lub poza stałe miejsce pracy (DzU nr 36, poz. 187); urzędników prokuratury do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury lub w MS (DzU nr 36, poz. 188)
- rozporządzenie ministra środowiska w sprawie profilu wody (lokalizacja, cechy fizyczne, geograficzne i hydrologiczne, identyfikacja, ocena zanieczyszczeń itd.) w kąpielisku (DzU nr 36, poz. 191)
- wprawdzie ustawa o opiece nad dziećmi wejdzie w życie dopiero za miesiąc, ale z dniem ogłoszenia zaczęły obowiązywać dwa przepisy: 62 i 63. Ten pierwszy dotyczy opracowania resortowego i rządowego programu rozwoju opieki nad dziećmi oraz finansowego ich wspierania. Ten drugi stanowi, że gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad niepełnosprawnymi lub wymagających szczególnej opieki dziećmi do lat trzech, ale wysokość dotacji nie może przekroczyć 70 proc. kosztów realizacji (DzU nr 45, poz. 235); ta ustawa i niżej wymienione akty weszły w życie z dniem ogłoszenia w Internecie, tj. 3 marca, tuż po godz. 23
- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU nr 46, poz. 237)
- minister spraw wewnętrznych i administracji określił szczegółowe zasady organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (DzU nr 46, poz. 239)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA