fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Polak za granicą

Związki partnerskie: legalne czy nie

Wciąż nie jest jasne, czy przyjęte właśnie prawo międzynarodowe prywatne otwiera furtkę do legalizacji związków osób tej samej płci
Wczoraj (3 marca 2011 r.) senatorowie przyjęli nową ustawę – Prawo prywatne międzynarodowe bez poprawek. Nie ma w niej więc wyraźnego przepisu, że obce regulacje uznające związki osób tej samej płci nie wywierają skutków prawnych na terytorium RP – jak głosiła poprawka senatora Piotra Andrzejewskiego – bądź że „nie stosuje się przepisów prawa obcego regulujących związki osób tej samej płci" – jak mówiła inna poprawka.
Głosowanie poprzedziły emocjonalne wypowiedzi, że brak takich przepisów (poprawek) może być wykorzystany jako furtka do wprowadzenia związków partnerskich w Polsce.
Podobne emocje były w trakcie sejmowego głosowania, gdy podobna poprawka (PiS) padła większością jednego głosu.
Prawo prywatne międzynarodowe reguluje zasady ustalania prawa właściwego dla danego sporu w sprawach z elementem zagranicznym, gdy np. strony stosunku prawnego są obywatelami różnych państw. Ma częste zastosowanie w sprawach rodzinnych.
Konstytucja Polski jasno stanowi, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny
Pod koniec prac nad ustawą (autorstwa Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego) pojawiły się wątpliwości, czy wobec tego, że w wielu krajach Unii obok małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny dopuszczono związek osób tej samej płci, jest ryzyko, że obywatele polscy będą zawierać takie związki za granicą i wracać do kraju, domagając się ich honorowania. Tym bardziej mogą to robić cudzoziemcy czy związki mieszane. Mogą żądać w szkole czy szpitalu traktowania jak małżeństwo. Tymczasem art. 18 konstytucji RP stanowi, że „małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny", znajduje się pod ochroną i opieką RP.
Powołując się na ten przepis, ale też tzw. klauzulę porządku publicznego z owej ustawy, minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zapewnia, że nie ma żadnej wątpliwości, iż małżeństwo w Polsce to związek kobiety i mężczyzny. Jego zdaniem brak poprawki nie otwiera żadnej furtki dla związków partnerskich w Polsce.
Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.
etap legislacyjny:
skierowana do podpisu prezydenta
Zobacz serwisy:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA