fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Prawo do pomostówki nie dla każdego

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Nie wszystkie osoby pracujące w trudnych warunkach mogą iść na emeryturę pomostową
Tak wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2011 r. (K 23/09). Rozpatrywał on wniosek Forum Związków Zawodowych, które zasugerowało, że ustawa o emeryturach pomostowych z 19 grudnia 2008 r. może być niezgodna z art. 32 konstytucji.
Przepis ten stanowi, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Zdaniem forum narusza go art. 3 ustawy, gdyż nie przyznaje prawa do skorzystania z wcześniejszego świadczenia wszystkim osobom pracującym w szczególne trudnych warunkach.
 
Według przepisów emeryturę pomostową mogą dostać m.in. osoby wykonujące bardzo ciężkie prace fizyczne, pracujące pod ziemią i na wodzie czy w zimnym mikroklimacie. Dla związkowców niezrozumiałe jest, dlaczego w uprzywilejowanym kręgu ustawodawca nie uwzględnił osób wykonujących zadania w nocy, skoro wedle Międzynarodowej Organizacji Pracy jest to dla człowieka jedna z najniebezpieczniejszych form organizacji pracy.
Nieuzasadnione jest również wyłączenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach specjalnych, podczas gdy pedagodzy pracujący w zakładach poprawczych mogą już skorzystać z emerytury pomostowej.
- O tym, które prace są szczególnie uciążliwe dla człowieka, powinny decydować kryteria medyczne. Tymczasem rozróżnia je miejsce zatrudnienia, a ustawodawca chciał ograniczyć liczbę uprawnionych do emerytur pomostowych - mówił reprezentujący związkowców na rozprawie mec. Paweł Jura.
Argumenty te nie przekonały jednak sędziów. Uznali, że przepisy art. 3 ust. 1 3 ustawy o emeryturach pomostowych są zgodne z konstytucją.
- Samo ograniczenie kręgu pracowników uprawnionych do emerytury pomostowej nie narusza wskazanych zasad konstytucyjnych - uzasadniała sędzia Maria Gintowt-Jankowicz. Dodała, że sprzeczne z konstytucją byłoby zniesienie lub ograniczenie prawa do wcześniejszej emerytury, które ktoś nabył jeszcze przed wejściem w życie ustawy. Tymczasem wcześniej przepisy nie określały kręgu pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach. W związku z tym grupom zawodowym, o których przywileje walczą związkowcy, nikt nie odebrał prawa do wcześniejszego świadczenia.
Trybunał zaznaczył także, iż w obliczu przemian demograficznych trzeba raczej ograniczać krąg osób, którym przysługują przywileje emerytalne.
Czytaj więcej:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA