fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jak rozliczać zakup prezentacji multimedialnej

Czy wydatki na filmiki informacyjne bądź prezentację umieszczane następnie  na stronie internetowej spółki można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych, czy też jest to wartość niematerialna i prawna?
W art. 16b ustawy o CIT ustawodawca enumeratywnie wskazuje, jakie prawa mogą stanowić wartości niematerialne i prawne. Wśród nich wymienia m.in. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe.
Będą one wartościami niematerialnymi i prawnymi pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:
1) zostały nabyte,
2) nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
3) ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok,
4) są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.
Przedmiotem prawa autorskiego jest, co do zasady, utwór, przez który należy rozumieć każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 ust. 1 ustawy Prawo autorskie i pokrewne).
Przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory wyrażone słowem, znakami graficznymi, utwory fotograficzne, plastyczne oraz audiowizualne (w tym filmowe). Prezentacja multimedialna bez wątpienia jest w tej kategorii.
Dla określenia, w jaki sposób mamy rozliczać zakup prezentacji, istotne są zapisy zawartej umowy.
Jeżeli wynika z niej, że nastąpi przeniesienie praw autorskich z twórc na przedsiębiorcę i spełnione będą pozostałe warunki wskazane w art. 16b ustawy o CIT, będziemy mieli do czynienia z nabyciem wartości niematerialnej i prawnej.
Cena nabycia będzie składać się na wartość początkową takiej wartości niematerialnej i prawnej, od której będą naliczane odpisy amortyzacyjne.
Jednak jeśli wartość zakupu prezentacji nie będzie przekraczała 3500 złotych, na podstawie art. 16d ust. 1 ustawy o CIT może być zaliczona bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu oddania oo używania lub na podstawie art. 16f ust. 3 ustawy o CIT jednorazowo zamortyzowana w miesiącu oddania do używania.
Natomiast gdy na mocy zawartej między kontrahentami umowy nie doszło do przeniesienia autorskich praw majątkowych, nabycie prezentacji można potraktować jako zakup usługi, a wydatek na ten cel – bez względu na kwotę – zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu w momencie poniesienia.
Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 lutego 2010 r. (ILPB3/423-1040/09-2/MM).
Autorka jest doradcą podatkowym, biegłym rewidentem w KDA Kancelaria Doradców i Audytorów sp. z o.o. w Poznaniu
Czytaj więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA