fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT a usługi edukacyjne wykonywane przez zleceniobiorców

Nie wiadomo, jak opodatkować usługi edukacyjne świadczone przez zleceniobiorców finansowane ze środków UE
Opodatkowanie podatkiem VAT usług szkoleniowych finansowanych z dotacji UE budzi wątpliwości. W wyniku ostatniej nowelizacji szeroko pojęte usługi edukacyjne zostały objęte, co do zasady, podstawową stawką VAT. Wyjątki zostały enumeratywnie wymienione w ustawie oraz rozporządzeniu ministra finansów.
W art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy zwolniono m.in. usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych (są nimi dotacje). Zwolnieniu podlega też świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana, jeśli są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
Podobne zwolnienie zawiera § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia, który zwalnia z opodatkowania te usługi pod warunkiem ich finansowania ze środków publicznych w co najmniej 70 proc.
Definicja środków publicznych zawarta w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oznacza, że usługi podmiotów finansowanych w całości lub co najmniej w 70 proc. ze środków UE podlegają w całości zwolnieniu z VAT.
W jaki sposób opodatkować usługi zleceniobiorców (podwykonawców) podmiotów będących bezpośrednimi beneficjentami dotacji?
Można twierdzić, że ich usługi nie są finansowane bezpośrednio ze środków UE, nie mogą więc korzystać ze zwolnienia z VAT. Tym samym za świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z nimi związanych należy uznać to wszystko, co beneficjent dotacji świadczy/wydaje ponad usługę główną na rzecz uczestnika szkolenia.
Za taką wykładnią przemawia też stwierdzenie: „Głównym celem (usług) nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika". Tylko wtedy mamy do czynienia z dodatkowym dochodem (w wypadku zleceniobiorców byłby to dochód o charakterze głównym).
Można jednak spotkać też pogląd odmienny – że także usługi zleceniobiorców składających się na świadczenie finansowane dotacją podlegają zwolnieniu z VAT.
Autor jest radcą prawnym, doradcą podatkowym w Kancelarii Grzywacz – Zawada
Zobacz też poradnik: Zmiany w VAT w 2011 roku
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA