fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Surowce i Chemia

Bumech wyemituje obligacje nawet za 10 mln zł

Giełdowy producent maszyn górniczych Bumech ogłosił, że wyemituje do 10 tys. obligacji na okaziciela serii L o wartości nominalnej i cenie 1 tys. zł
Wartość emisji może więc wynieść nawet 10 mln zł. „Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z obligacji, dokonywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDMSA.
Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 10,25 proc. w skali roku, liczonej od wartości nominalnej, począwszy od dnia ich przydziału. Odsetki będą wypłacane w dniach: 16 maja 2011 r., 16 sierpnia 2011 r., 15 listopada 2011 r oraz w dniu wykupu. Płatność odsetek będzie następowała na rachunek obligatariusza lub środki pieniężne będą postawione do dyspozycji obligatariusza w kasie Domu Maklerskiego IDMSA. Dzień wykupu ustala się na dzień 15 lutego 2012 r.” – czytamy w komunikacie Bumechu.
Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje. Emisja obligacji L nie przewiduje możliwości przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. Zarząd nie określił celu ani przedsięwzięcia, na które miałaby być przeznaczona emisja obligacji.
Wartość zaciągniętych zobowiązań przez spółkę na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli 31 grudnia 2010 r. wynosi 51,8 mln zł. Zarząd Bumechu szacuje, że do czasu wykupu obligacji poziom zobowiązań nie przekroczy kwoty 85 mln zł, przy czym wartość ta nie uwzględnia zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii L.
Dziś po południu akcje Bumechu taniały do 17,1 zł.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA