fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

MP Nr 9 z 28 stycznia 2011

[b]Postanowienia prezydenta RP[/b] (poz. 81-84) :
- z 23 grudnia 2010 r. w sprawie nadania tytułu profesora
- z 23 grudnia 2010 r. w sprawie nadania tytułu profesora
- z 10 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
[b]Uchwały PKW z 17 stycznia 2011 r.[/b] (poz. 86-87) :
- w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
- w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2010-2014
- w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2010-2014
[b]Obwieszczenie Prokuratora Generalnego[/b] (poz. 88):
- z 17 stycznia 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
[b]Zobacz treść [link=http://akty-prawne.rp.pl/dzienniki/mp/2011/9/spis.htm]M.P. Nr 9[/link][/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA