fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Jak odzyskać akcyzę za samochód z UE

Anna Grabowska, dziennikarka "Rzeczpospolitej"
Nieznane, Raf Rafał Guz
Pomagamy czytelnikom w ich staraniach o zwrot podatku. Czy można skutecznie starać się o zwrot akcyzy, jeżeli upłynęły administracyjne terminy do wniesienia odwołania lub skargi? Kto ma szansę odzyskać nadpłacony podatek: importer czy ten, kto go kupił od sprowadzającego auto z zagranicy? To niektóre z pytań, jakie czytelnicy skierowali do naszej redakcji podczas dyżurów telefonicznych.
Sprowadziłem z UE samochód osobowy, od którego zapłaciłem akcyzę. Starałem się o jej zwrot, ale urząd skarbowy odmówił. Obecnie minęły już terminy złożenia odwołania do dyrektora izby celnej. Czy mogę w jakiś sposób skutecznie ubiegać się teraz o zwrot podatku, argumentując to treścią wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości?
Tak Należy do naczelnika urzędu celnego, przez który został sprowadzony pojazd, złożyć wniosek o wznowienie postępowania. Argumentem uzasadniającym go będzie nowa okoliczność, a konkretnie wyrok ETS z 18 stycznia 2007 r. Gdy postępowanie rozpocznie się na nowo, naczelnik urzędu celnego będzie musiał wziąć pod uwagę jego treść. Oznacza to, że jeżeli zapłacił pan akcyzę według stawek wyższych niż 3,1 proc. (dla aut o pojemności silnika do 2 l) lub 13,6 proc. (dla aut o pojemności silnika powyżej 2 l) i nie zaniżył wartości samochodu, to powinien pan otrzymać nadpłacony podatek. Trzeba jednak pamiętać, że chodzi tu jedynie o różnicę między kwotą zapłaconą według wysokiej stawki obowiązującej do 1 grudnia 2006 r. a tą, którą powinien był pan zapłacić według wspomnianej stawki 3,1 proc. lub 13,6 proc.
Jak powinna postąpić osoba, która nie zdążyła na czas ze złożeniem skargi na decyzję izby skarbowej do wojewódzkiego sądu administracyjnego? Czy także powinna złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego?
Osoba, która nie złożyła w terminie skargi do WSA, powinna złożyć ów wniosek do dyrektora izby skarbowej, czyli do organu, który wydał prawomocną decyzję utrzymującą w mocy decyzję naczelnika urzędu celnego odmawiającą jej zwrotu nadpłaconego podatku.
Skoro upłynął już termin do wniesienia skargi, to właśnie decyzja dyrektora izby stała się prawomocna. We wniosku należy powołać się na wyrok ETS z 18 stycznia 2007 r. w sprawie C-313/05. Dyrektor izby powinien wówczas uchylić własną decyzję i wznowić postępowanie, efektem którego będzie uchylenie decyzji naczelnika urzędu celnego i przekazanie mu sprawy do ponownego rozpoznania. Naczelnik powinien wówczas wydać decyzję stwierdzającą nadpłatę. Może jednak zechcieć wyjaśnić, jaka była rzeczywista wartość sprowadzonego samochodu i dopiero potem wydać decyzję, w której wskaże kwotę nadpłaconego podatku.
W 2006 r. sprowadziłam z zagranicy samochód za pośrednictwem firmy, której zapłaciłam za wykonanie tego zlecenia. W cenie zawarty był również podatek. Czy mogę teraz starać się o jego zwrot?
Trudno dziś jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z wyroku ETS nie wynika takie prawo, choć Ministerstwo Finansów zapowiada, że opracuje przepisy pozwalające na odzyskiwanie akcyzy przez obecnych posiadaczy auta, od którego zapłacony został zawyżony podatek. Zdaniem ekspertów nie jest to jednak możliwe, a o zwrot akcyzy może ubiegać się jedynie ten, kto zapłacił ją od ceny nabycia zadeklarowanej w urzędzie celnym w chwili sprowadzenia pojazdu do Polski. Osoba, która zapłaciła podatek w cenie, może się ewentualnie starać, aby zwrócił jej go sprzedawca samochodu, ale to już na drodze cywilnoprawnej. Alternatywą są nowe przepisy, które zapowiada MF. Wtedy zapewne potrzebna będzie faktura, umowa z pośrednikiem na sprowadzenie auta z zagranicy. Trudno jednak powiedzieć, ile trzeba będzie na te przepisy czekać, jeśli w ogóle wejdą wżycie.
Czy mogę złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej akcyzy, skoro dotychczas tego nie zrobiłam, a auto sprowadziłam z Niemiec w 2004 r.?
Tak Można to zrobić aż do momentu, w którym upłynie termin przedawnienia do stwierdzenia nadpłaty. Wynosi on 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało zobowiązanie podatkowe. Jeśli auto zostało sprowadzone z UE w 2004 r., to ten pięcioletni okres upływa 31 grudnia 2009 r.
Czy składając wniosek o stwierdzenie nadpłaty akcyzy od sprowadzonego z UE samochodu, muszę nakleić znaczek opłaty skarbowej?
Nie Od 1 stycznia 2007 r. nie ma już obowiązku umieszczania na wniosku o stwierdzenie nadpłaty znaczka opłaty skarbowej.
W 2004 r. sprowadziłem z Niemiec używanego volkswagena polo. Zapłaciłem do niego 1100 zł akcyzy. Wystąpiłem o zwrot podatku, ale otrzymałem decyzję odmowną, zarówno od naczelnika urzędu celnego, jak i od dyrektora izby celnej. Do swojego wniosku o zwrot nie dołączyłem korekty decyzji AKC-U. Organy nie zwróciły jednak na to uwagi. W uzasadnieniu swoich decyzji twierdziły jedynie, że odmawiając zwrotu, postępują zgodnie z przepisami polskimi. Czy składając wniosek o wznowienie postępowania muszę dołączyć korektę deklaracji?
Tak Niezłożenie korekty deklaracji jest uchybieniem, które powinno zostać usunięte po wezwaniu naczelnika urzędu celnego. Gdyby tak się nie stało, wniosek powinien być pozostawiony bez rozpoznania. Z pytania wynika, że sytuacja taka nie miała miejsca. Teraz, składając wniosek o wznowienie postępowania, należy zatem uważać, aby uzupełnić wcześniejsze niedopatrzenie i dołączyć korektę deklaracji AKC-U. Należy w niej wskazać różnicę między podatkiem zapłaconym według stawki zawyżonej a tym, jaki byłby obliczony przy zastosowaniu stawki 3,1 proc. Będzie to kwota nadpłaty, której pobranie przez polskiego fiskusa było niedozwolone według wyroku ETS.
Za dwa dni mija mi termin złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję dyrektora izby skarbowej odmawiającą mi zwrotu akcyzy od sprowadzonego z Belgii samochodu. Czy muszę się spieszyć, aby zdążyć w terminie?
Tak Będzie to szybszy sposób na odzyskanie swoich pieniędzy. Składanie wniosku o wznowienie postępowania do dyrektora izby celnej prawdopodobnie będzie się wiązało z postępowaniem wyjaśniającym sprawę, a więc i droga do zwrotu nadpłaty się wydłuży.
Sprowadziłam z Francji samochód młodszy niż dwuletni, ale wskutek własnego błędu zapłaciłem od niego 65 proc. akcyzy zamiast 3,1 proc. Czy mogę występować o zwrot nadpłaconej kwoty?
Tak Należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Jest nią różnica między podatkiem faktycznie przez panią zapłaconym a obliczonym według stawki 3,1 proc.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA