fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Niekiedy można budować z naruszeniem prawa

Przedsiębiorca może budować z naruszeniem przepisów techniczno-budowlanych. Musi jednak otrzymać na to upoważnienie ministra budownictwa
Ponieważ przepisy dotyczące postępowania w wypadku odstępstw budzą wątpliwości, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przygotował interpretację (można ją znaleźć na stronie internetowej www.gunb.gov.pl). Chodzi o art. 9 prawa budowlanego. Z interpretacji wynika, że wolno naruszyć przepisy techniczno-budowlane, ale tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Inwestycja nie może też spowodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia.
Odstępstwo od tych przepisów wymaga zgody starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu oraz upoważnienia ministra budownictwa. O to ostatnie może ubiegać się bądź to starosta lub prezydent miasta z urzędu, bądź to sam inwestor.
Minister ma prawo odmówić. Wystarczy, że uzna wniosek za wadliwy lub niezasługujący na uwzględnienie. Udzielenie upoważnienia może także uzależnić od spełnienia dodatkowych warunków.
Starosta lub prezydent miasta, jeżeli dysponuje już upoważnieniem, podejmuje decyzję, czy wyrazić zgodę, czy odmówić. Robi to w formie postanowienia. Poprzedza ono wydanie pozwolenia na budowę.
Uwaga! Przedsiębiorcy nie przysługuje zażalenie, gdy starosta nie zechce wyrazić zgody. Nie może też ubiegać się o zmianę postanowienia starosty.
O zgodę na odstępstwo można starać się tylko w wypadku inwestycji, których rozpoczęcie poprzedzone jest wydaniem pozwolenia na budowę. Szansy na jej uzyskanie nie mają przedsiębiorcy, którzy muszą tylko zgłosić zamiar wykonania robót budowlanych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA