fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Poselskie definicje budownictwa społecznego

Budownictwo społeczne z 7-proc. stawką i zwroty dla indywidualnych inwestorów - to założenia poselskich projektów nowelizacji VAT. Ich pierwsze czytanie ma się odbyć na trwającym posiedzeniu Sejmu
W myśl obecnych przepisów 7-proc. stawka VAT w mieszkalnictwie obowiązuje do 31 grudnia 2007 r. Do rezygnacji ze stawki preferencyjnej zobowiązuje Polskę VI dyrektywa UE. Umożliwia ona jednak odejście od tej zasady dla budownictwa objętego polityką społeczną państwa. W gestii państw członkowskich pozostawia ustalenie definicji budownictwa społecznego. Właśnie do tego zmierzają dwie poselskie nowelizacje ustawy o VAT.
W projekcie autorstwa Klubu Samoobrony dodawany art. 41 ust. 12a stanowi, że "7-proc. stawkę podatku stosuje się do projektowania, dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym". Pod pojęciem tym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych. Muszą być one wymienione w dziale 12 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.
Autorzy projektu wykluczają z definicji budownictwa społecznego budynki jednorodzinne o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 mkw. oraz lokale w budynkach mieszkalnych, których powierzchnia przekracza 130 mkw.
Do kategorii obiektów budownictwa społecznego zaliczane mają być natomiast urządzenia związane z budownictwem mieszkaniowym, takie jak: zieleń, mała architektura, drogi, ujęcia wody, stacje jej uzdatniania, oczyszczalnie ścieków, kotłownie, przyłącza sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektroenergetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Posiadaczem ich całości lub części musi być jednak właściciel obiektu mieszkaniowego, z którym urządzenia te są związane.
Przedłożony przez posłów projekt wprowadza też zmiany do ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Bezterminowo przedłuża możliwość uzyskania ich zwrotu.
Wprowadza nowy współczynnik korygujący cenę 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego stosowany do wyznaczenia limitów zwracanych wydatków (30 m kwadratowych i 1,3 ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej). Zwroty mają obejmować wydatki z sześciu lat. Wniosek w tej sprawie byłby składany nie częściej niż raz w roku. Nowela weszłaby w życie 1 stycznia 2008 r.
Drugi z projektów, autorstwa posłów SLD, formułuje podobną definicję budownictwa społecznego. Poza budynkami jednorodzinnymi większymi niż 240 mkw. wyklucza z niej jednak lokale w obiektach mieszkaniowych o powierzchni przekraczającej 150 mkw. Okres zwrotów dla osób fizycznych ma obejmować wydatki z pięciu lat. Dodaje przepis stanowiący, że jeśli o zwrot występują małżonkowie, z których co najmniej jedno uzyskało go już wcześniej, kwoty te są im odliczane. Podobnie jest po rozwodzie lub separacji.
Na trwającym posiedzeniu posłowie mają się też zająć nowelizacją ustawy o CIT (autorstwa PiS). Wprowadza ona, za lata 2007 - 2014, odliczenie 19 proc. nadwyżki kosztów wytworzenia biokomponentów nad kosztami wytworzenia paliw ciekłych opałowych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA