fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Wspólny dom na działce męża

Tomasz Tatomir, radca prawny, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, oddział Wrocław
Nieznane
Mój mąż, będąc jeszcze kawalerem, kupił działkę budowlaną i rozpoczął budowę domu.
Dom ukończyliśmy i ujawniliśmy w księdze wieczystej pięć lat po ślubie. Nie figuruję w żadnych dokumentach dotyczących domu. Czy ta nieruchomość wchodzi w skład współwłasności małżeńskiej? Czy muszę uczestniczyć w transakcji sprzedaży domu?
(nazwisko do wiadomości redakcji)
- Jeżeli pani małżonek kupił działkę budowlaną i rozpoczął budowę domu jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, to należy przypuszczać, iż wszystkie decyzje administracyjne, na przykład pozwolenie na budowę, zostały wydane jeszcze na męża. Skoro jednak budowa domu została ukończona i ujawniona w księdze wieczystej dopiero pięć lat po ślubie, na obu małżonków, i nie dokonywaliście państwo w tym czasie żadnych zmian, to, moim zdaniem, musi pani uczestniczyć w transakcji sprzedaży domu.
Należy pamiętać, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstała z mocy prawa między pani mężem a panią tzw. wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Ponadto wszystkie przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego małżonków. Jest to w dużej części majątek wspólny. Zatem oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzaniu majątkiem wspólnym. Wówczas zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, a więc sprzedaży nieruchomości.
Ponadto ważność umowy sprzedaży domu, która została zawarta tylko przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugą stronę.
Kolejną kwestią pozostaje sprawa, czy ta nieruchomość wchodzi w skład współwłasności małżeńskiej. Jeżeli więc państwo przez pięć lat od zawarcia małżeństwa wspólnie przyczynialiście się do budowy tego domu, to w takim zakresie środki finansowe, które z państwa majątku zostały przeznaczone na dom, stanowią majątek wspólny.
Zapewne były to pieniądze pochodzące z pobranego przez państwa wynagrodzenia za pracę czy dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, czy nawet dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. W takim też zakresie nieruchomość ta wchodzi w skład współwłasności państwa jako małżonków.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA