fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy przejęty zakład zmienia profil działalności

Zakład pracy przeszedł na innego pracodawcę, a ten zmienił przedmiot dotychczasowej działalności gospodarczej. Czy zmiana profilu działalności jest dopuszczalna, jeśli wymaga zatrudnienia nowych pracowników i zwolnienia części dotychczasowych? Obowiązuje przecież przepis zakazujący zwalniać pracowników zakładu przejętego przez nowy podmiot.
Zgodnie z art. 23 k.p. w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.Z przepisu tego nie wynika jednak zakaz zmiany przedmiotu działalności gospodarczej wykonywanej w zakładzie pracy, który przeszedł na innego pracodawcę. Na takim stanowisku stoi także Sąd Najwyższy. W wyroku z 3 czerwca 1998 r. (I PKN 159/98) stwierdził, że aby zastosować art. 23§ 1 k.p. obojętny jest przedmiot działalności prowadzonej przez nowego pracodawcę w oparciu o majątek przejęty w całości lub w części od poprzedniego pracodawcy. A więc nie musi to być działalność tego samego czy podobnego rodzaju. Istotnie art. 23 k.p. stanowi w § 6, że przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może uz...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA