fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wyjaśnienia urzędów

Czy można transferować hardship payment do Polski?

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia 883/2004 zakresem koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego objęte są wszelkie świadczenia zabezpieczenia społecznego państw członkowskich, w tym m. in. zasiłki dla bezrobotnych.
W myśl art. 3 ust. 5 ww. rozporządzenia poza zakresem koordynacji pozostają świadczenia z pomocy społecznej.
Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 70 rozporządzenia 883/2004 tzw. specjalne świadczenia nieskładkowe (wymienione w Załączniku X do ww. rozporządzenia) są udzielane wyłącznie w państwie członkowskim miejsca zamieszkania. W przypadku Wielkiej Brytanii jako specjalne świadczenia nieskładkowe w Załączniku X wskazano:
- Państwowy kredyt emerytalno-rentowy (State Pension Credit),
- Zasiłki dla osób poszukujących pracy uzależnione od wysokości dochodu (Income-based allowances for jobseekers),
- Dodatek do dochodu (Income Support),
- Zasiłek dla osób niepełnosprawnych - część dotycząca przemieszczania się (Disability Living Allowance mobility component).
Mając na uwadze ww. okoliczności należy stwierdzić, że jeśli świadczenie 'hardship payment' jest świadczeniem z pomocy społecznej lub jednym ze świadczeń wymienionych w Załączniku X do rozporządzenia 883/2004, to świadczenie takie nie może być transferowane do innego państwa członkowskiego.
W przeciwnym wypadku, jeśli takie świadczenie byłoby uznane za zasiłek dla bezrobotnych w myśl przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, to powinno być możliwe transferowanie takiego świadczenia z Wielkiej Brytanii do Polski na zasadach określonych przepisami art. 64 rozporządzenia 883/204 i art. 55 rozporządzenia 987/2009.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA