fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Żeby skorygować obrót, trzeba mieć potwierdzenie

Ze zmniejszeniem podatku należy się wstrzymać do momentu otrzymania od kontrahenta potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Tak wynika z przepisów. Przedsiębiorcy muszą poczekać na rozstrzygnięcie, czy są one zgodne z dyrektywą
Podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) oraz o wartości zwróconych towarów, zwróconych kwot należnych w rozumieniu przepisów o cenach, a także zwróconych dotacji, subwencji i innych opłat o podobnym charakterze (art. 29 ust. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=17D1F175CBC1000681743E9D550EDE8C?n=1&id=172827&wid=337454]ustawy o VAT[/link]).Co do zasady więc każdorazowe takie zmniejszenie podstawy opodatkowania nakłada na sprzedawcę obowiązek wystawienia faktury korygującej do wydanego wcześniej dokumentu sprzedaży.[srodtytul]Dodatkowy warunek[/srodtytul]Samo wystawienie faktury korygującej nie jest jednak jedynym warunkiem, który trzeba spełnić, aby móc zmniejszyć podstawę opodatkowania. Ustawodawca uzależnił bowiem możliwość zmniejszenia VAT należnego od posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.Obowiązek ten wyni...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA