fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak prawidłowo złożyć oświadczenie

Wykonawcy startujący w przetargach muszą złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W zależności od zamawiającego mogą się spotkać z różnymi wymaganiami dotyczącymi tych oświadczeń
Niektórzy zamawiający żądają tylko oświadczenia z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych (dalej: pzp), inni z art. 22 i 24 pzp, a jeszcze inni odwołują się również do art. 44 lub 50 pzp. Czasem budzi to konsternację wykonawców usiłujących dociec, z czego wynikają te różnice, tym bardziej że wszystkie wymienione powyżej oświadczenia dotyczą jednej kwestii - spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Okazuje się, iż prosta kwestia złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zwanego popularnie oświadczeniem z art. 22) w niektórych specyfikacjach istotnych warunków zamówienia potrafi zostać skomplikowana. Jednak wystarczy zrozumienie istoty składanego oświadczenia, aby problem okazał się nie taki trudny.Ponieważ z założenia zamówienie publiczne powinni uzyskać tylko wykonawcy gwarantujący jego należyte wykonanie, ustawodawca w art. 22 ust. 1 pzp określił tzw. warunki udziału w postępowa...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA