fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spadki i darowizny

Spadkobierca nie zwraca bonifikaty

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
SN ułatwił obrót lokalami między osobami bliskimi Spadkobierców nie obowiązuje okres karencji. Gmina nie może żądać od nich oddania ulgi
Spadkobiercy osób, które wykupiły mieszkania komunalne przed 22 października 2007 r., mogą je sprzedać bez obawy, że gmina zażąda od nich zwrotu bonifikaty.
[b]Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z 17 grudnia 2010 r (sygnatura akt: III CZP 102/10)[/b].
Sprawa dotyczy sporu o zwrot bonifikaty między miastem Poznań a Izabelą Cz., która odziedziczyła mieszkanie po siostrze Małgorzacie Cz. Małgorzata Cz. jako najemczyni wykupiła swoje lokum od miasta we wrześniu 1999 r. Przy wykupie uzyskała bonifikatę w kwocie 31 629 zł. Z racji tej transakcji wpłaciła do kasy miasta 17 031 zł. Tytułem zabezpieczenia zwrotu w akcie notarialnym dobrowolnie poddała się egzekucji sądowej.
Małgorzata Cz. zmarła w 2003 r., a własność mieszkania przeszła na jej siostrę Izabelę Cz. W maju 2004 r. spadkobierczyni sprzedała je osobie trzeciej.
Dopiero w czerwcu 2007 r. Izabela Cz. otrzymała z gminy pismo wzywające ją do zapłaty 38 525 zł tytułem zwrotu udzielonej bonifikaty. Naliczona przez gminę kwota uwzględniała waloryzację.
Przepisy dotyczące zwrotu bonifikaty zmieniały się wielokrotnie. Zmieniał się też okres karencji, w którym wyzbycie się wykupionego mieszkania na rzecz osoby nienależącej do kręgu bliskich pociągało za sobą obowiązek zwrotu. [b]W chwili nabywania lokum przez Małgorzatę Cz. można było bez zwracania bonifikaty sprzedać lub darować lokum po upływie dziesięciu lat, a zmienić je w lokal użytkowy po pięciu latach od dnia wykupu.[/b] Od 22 września 2004 r. krótszy, pięcioletni okres odnosi się także do sprzedaży lokum. Lokator, który wykupił mieszkanie np. 11 października 2004 r., mógł je zatem bez takich konsekwencji sprzedać już 12 października 2009 r.
Ponieważ Izabela Cz. nie oddała gminie żądanych pieniędzy, ta wystąpiła przeciwko niej z roszczeniem do sądu.
Sąd I instancji wyrokiem ze stycznia 2010 r. przyznał gminie całą dochodzoną kwotę. Sąd II instancji nie był pewny słuszności przyjętego w nim założenia, że obowiązek zwrotu bonifikaty przechodzi na spadkobiercę. Wątpliwość ta okazała się słuszna.
Sąd Najwyższy w podjętej uchwale uznał, że przepisy o zwrocie bonifikaty obowiązujące do 22 października 2007 r. nie dotyczyły spadkobierców pierwotnego właściciela.
[ramka]
[b]Komentuje Ewa Radomska, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Doradca SC w Toruniu[/b]
Nowelizacja z 2007 r. dotycząca bonifikat miała złagodzić skutki obrotu między osobami bliskimi, ale równocześnie zapobiec omijaniu przepisów o zwrocie bonifikaty, np. w wypadku darowizny na rzecz osoby bliskiej i sprzedaży przez nią lokalu osobie trzeciej tego samego dnia.
Sytuacja jest inna w wypadku dziedziczenia. Spadkobierca nie nabywa nieruchomości w wyniku „zbycia” jej na rzecz osoby bliskiej, o którym mowa w art. 68 ust. 2a pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=47C90DAFA8A336CB4288F6E264BC2F60?id=357084]ustawy o gospodarce nieruchomościami[/link].
Artykuł 68 ust. 2b tej ustawy obciążający bliskich obowiązkiem zwrotu bonifikaty musi być rozpatrywany łącznie z tym przepisem. Nabywcami w drodze dziedziczenia mogą być osoby nienależące do kręgu bliskich, a nawet osoby prawne. Nie można ich traktować inaczej niż spadkobierców z grona osób bliskich. Spadkobierca może być obciążony obowiązkiem zwrotu bonifikaty tylko wówczas, gdy w chwili otwarcia spadku obowiązek ten ciążył na spadkodawcy. Orzeczenie SN należy więc odnieść także do chwili obecnej. [/ramka]
[ramka][b]Czytaj też artykuł [link=http://www.rp.pl/artykul/76594,582422_Spadkobierca-nie-musi-zwracac-bonifikaty.html]Obowiązek zwrotu bonifikaty nie jest dziedziczony[/link][/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA