fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W księgach inaczej niż w podatkach

Przyjrzyjmy się zasadom ujmowania w księgach rachunkowych wynagrodzeń za pracę, gdy wynagrodzenia za dany miesiąc wszystkich pracowników bądź określonej ich grupy są wypłacane w miesiącu następnym.
Wynagrodzenie za pracę świadczoną w danym miesiącu (roku) to naturalnie koszt tego okresu, w którym praca była świadczona. To w tym właśnie okresie przedsiębiorstwo korzystało z zasobu, jakim jest praca ludzka, w tym okresie osiągało przychody związane z tą pracą i do tego okresu należy konsekwentnie zarachować finansowe skutki tego stanu rzeczy.Ustawa o rachunkowości posługuje się tutaj pojęciem współmierności przychodów i kosztów, należącym do kanonu tzw. naczelnych zasad rachunkowości. Zasada współmierności sformułowana jest w art. 6 ustawy. W myśl tego przepisu "w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty"."Niezależnie od terminu ich zapłaty" - właśnie to sformułowanie a także sama istota współmierności wyłącza możliwość kasowego rozliczania koszt...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA