fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Różnica powinna wynikać z ksiąg

- Spółka postanowiła amortyzować środek trwały według stawki podatkowej i według ustalonej przez kierownika stawki bilansowej. Stawka bilansowa jest wyższa od podatkowej. Czy potrzebne są zapisy w księgach, z których wynikałaby różnica w amortyzacji? Jeżeli tak, to na jakich kontach (spółka prowadzi pełną księgowość)? Czy wystarczy tylko pomniejszyć koszty bilansowe o tę różnicę dla celów obliczenia podatku dochodowego na podstawie prowadzonego zestawienia np. w Excelu?
Plan kont w spółce - jako element polityki rachunkowości -powinien być zbudowany ze szczegółowością zapewniającą prawidłowe rozliczenie podatkowe. Dlatego konta kosztów amortyzacji należałoby podzielić analitycznie na konta kosztów podatkowych, jak i kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu. Skoro koszty amortyzacji bilansowej są wyższe od kosztów amortyzacji podatkowej, to na koncie kosztów podatkowych należy zaksięgować wartość amortyzacji wyliczonej dla celów podatkowych, a różnicę między amortyzacją bilansową a podatkową doksięgować na koncie kosztów amortyzacji bilansowej.Dzięki tak przeprowadzonemu podziałowi w sprawozdaniu finansowym pojawi się amortyzacja według stawek bilansowych, a przy obliczaniu podatku do kosztów przyjęta zostanie wartość obliczona zgodnie ze stawkami podatkowymi. Inaczej mówiąc -do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu zaliczona będzie nadwyżka amortyzacji bilansowej nad podatkową.Przykła...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA