fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pokrzywdzeni powinni mieć prawo do odwołań

Możliwość wnoszenia odwołania od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego dla biegłych rewidentów wydanych w pierwszej instancji powinni mieć również pokrzywdzeni. Obecnie takiej możliwości nie mają.
Mimo że stronami postępowania dyscyplinarnego są oskarżyciel, obwiniony i pokrzywdzony, art. 33 ust. 1 ustawy z 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie umożliwia wnoszenie takiego odwołania jedynie obwinionemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu.Rzecznik praw obywatelskich uważa, że jest to przepis niekonstytucyjny, i apeluje do minister finansów o inicjatywę ustawodawczą, która doprowadziłaby do jego zmiany. Jego zdaniem nic nie uzasadnia wprowadzenia tego rodzaju zróżnicowania, a pozbawienie pokrzywdzonych możliwości odwołania się narusza zasadę równości.Świadczy to również o niekonsekwencji ustawodawcy, ponieważ zgodnie z art. 33 ust. 2 wspomnianej ustawy strony postępowania, a więc również pokrzywdzony, mogą odwoływać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wydanych w drugiej instancji.Rzecznik zwraca także uwagę, że zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego zostały określone w uchwale Krajowej Rady Bieg...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA