fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zanim pracownik przyjdzie do pracy

Niekiedy strony nie mogą w określonym czasie zawrzeć umowy o pracę, choć chciałyby to zrobić. Najczęściej przeszkody ma kandydat na pracownika. Związany jest bowiem jeszcze umową o pracę z poprzednią firmą. Z tego powodu prawo dopuszcza możliwość podpisania umowy przedwstępnej mającej na celu zawarcie umowy o pracę
Dla każdej ze stron taki kontrakt jest korzystny -pracownik ma gwarancję zatrudnienia po upływie okresu określonego w umowie, natomiast pracodawca pozyska upatrzonego wcześniej pracownika.Zagadnienia związane z umową przedwstępną dotyczącą zawarcia umowy o pracę nie zostały uregulowane w kodeksie pracy. Jednak na podstawie art. 300 k.p. w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio kodeks cywilny, o ile nie jest to sprzeczne z zasadami prawa pracy. Właściwe są tutaj więc art. 389 i 390 k.c. o umowie przedwstępnej.Ich zawieraniu nie sprzeciwia się także Sąd Najwyższy. W wyroku z 15 marca 1977 r. (I PRN 22/77) uznał, że problem umów przedwstępnych nie został unormowany bezpośrednio w kodeksie pracy. Nie oznacza to jednak, że takie umowy w stosunkach pracy są niedopuszczalne.Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby strony w umowie przedwstępnej zobowiązały się do zawarcia oznaczonej umowy o pracę.Sąd Najwyższy p...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA