fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Magistrowie/studenci

Kredyt na dobrych warunkach

Banki uprawnione do udzielania kredytów studenckich muszą mieć rozbudowaną sieć oddziałów i dogodną dla studentów lokalizację. Poza tym oferować im korzystne oprocentowanie, które obecnie nie może być wyższe niż 5,4 proc.
Od 2 czerwca obowiązuje rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (DzU nr 87, poz. 583). Zmienia ono przede wszystkim terminy składania sprawozdań do ministra edukacji narodowej przez banki udzielające kredytów studenckich.
Kredyt studencki można otrzymać tylko w takim banku, który ma podpisaną umowę z BGK. Ten ostatni proponuje zawarcie umowy bankom, które mają rozbudowaną sieć oddziałów. Poza tym umowy zawiera się tylko z tymi spółkami, które oferują najkorzystniejsze warunki udzielania kredytów - przede wszystkim jeśli chodzi o oprocentowanie (nie może przekroczyć 1,20 stopy redyskontowej NBP - czyli obecnie 5,4 proc.), wysokość pobieranej prowizji, a także lokalizację i liczbę oddziałów.
Zgodnie z rozporządzeniem BGK powinno stworzyć takie warunki, by kredytów udzielały oddziały co najmniej dwóch różnych banków w miastach, w których mają swoje siedziby uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni (np. wydziały) lub inne jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (chodzi m.in. o PAN i jednostki naukowo-badawcze).
Umowa między BGK a bankami, które mają udzielać kredytów studenckich, powinna określać m.in. wysokość oprocentowania kredytów i szczegółowe warunki ich spłaty. Ponadto powinna zawierać zobowiązanie banku do rozpatrywania wniosków kredytowych wszystkich studentów i doktorantów, którzy spełniają kryteria ustawowe, bez względu na to, na jakiej są uczelni, na którym roku studiów, jaką wybrali formę i kierunek studiów. Umowa określa także zasady przekazywania bankom środków z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich - m.in. na spłatę kredytów, które zostały umorzone w całości lub w części. Daje również BGK prawo do przeprowadzania kontroli, czy umowa jest prawidłowo wykonywana.
Nowe rozporządzenie stanowi, że banki udzielające kredytów studenckich mają obowiązek przedstawiania ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego do 30 kwietnia każdego roku informacji o liczbie kredytobiorców (w podziale na uczelnie, lata, kierunki studiów itp.)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA