fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stypendia wypłacają uczniom tylko władze gminy

Gminne ośrodki pomocy społecznej nie mogą się zajmować pomocą stypendialną dla uczniów, bo przyznawanie tych świadczeń jest obowiązkiem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Tak wynika z wtorkowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał przepisy ustawy oświatowej zakazujące gminie przekazywania tych kompetencji ośrodkom pomocy społecznej za zgodne z ustawą zasadniczą. Wprowadzony 1 stycznia 2005 r. zakaz zaskarżyły do TK władze Inowrocławia i podkrakowskiej gminy Michałowice. Zdaniem obu samorządów zakaz jest nieracjonalny, narusza zasady samodzielności gmin, a przyznane na ten cel dotacje celowe nie gwarantują pokrycia wszystkich kosztów związanych z wypłatą stypendiów.-Rozumiemy, że zagwarantowana konstytucyjnie samodzielność samorządu terytorialnego nie jest prawem obowiązującym bezwzględnie i może być ograniczona -mówili na rozprawie przedstawiciele Inowrocławia i Michałowic. - Jednak zakazanie gminom przekazywania wyspecjalizowanym ośrodkom pomocy społecznej obowiązku wypłaty stypendiów socjalnych nie służy żadnemu rzeczywistemu interesowi publicznemu, który mógłby to ograniczenie samodzielności uspra...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA