fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dostęp do bazy danych nie dla każdego

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska nada niektórym urzędnikom prawo dostępu do bazy informacji o korzystaniu ze środowiska. Nie każdy jednak, kto uzyska taki dostęp, będzie mógł poznać wszystkie dane znajdujące się w bazie
Baza WIOŚ nie będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Kto konkretnie będzie mógł do niej zaglądać i na jakich zasadach, określa nowe rozporządzenie ministra środowiska w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska (DzU z 2007 r. nr 79, poz. 537). Wszystkie informacje będą dostępne jedynie dla ministra środowiska.Inni, czyli m.in:> prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,> dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej,> wojewodowie,> marszałkowie województw,> starostowie, burmistrzowie, prezydenci miast,> wójtowie,> służby statystyczne,> organy państwowej inspekcji sanitarnej będą mogli korzystać tylko z wybranych informacji.Na przykład podmioty zajmujące się wodami będą mogły sięgnąć po wiadomości o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych dowód i do ziemi. Natomiast przedstawiciele władz rządowych i samorzą...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA