fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Chorobę pracownika trzeba zewidencjonować w dokumentach ubezpieczeniowych

Wynagrodzenia i zasiłki należne zatrudnionemu za czas zwolnienia lekarskiego rozliczasz w raporcie za ten miesiąc, kiedy je wypłaciłeś
Płatnik składek (np. pracodawca, zleceniodawca) musi przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co miesiąc komplet dokumentów za angażowane osoby, a więc deklarację rozliczeniową oraz raporty miesięczne. Składki za osobę, która podlega ubezpieczeniom społecznym i jednocześnie zdrowotnemu, wykazuje w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA. Za osobę, która jest objęta wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym, składki -w raporcie ZUS RZA. Dostarcza do ZUS również raport ZUS RSA o wypłaconych świadczeniach i przerwach w ubezpieczeniach spowodowanych m.in. chorobą pracownika.Każda firma musi płacić pracownikowi wynagrodzenie za czas choroby łącznie za 33 dni w roku kalendarzowym. Na raporcie ZUS RSA zaznacza wtedy: okres przerwy w opłacaniu składek z powodu takiej nieobecności oraz kwotę wypłaconego przez siebie wynagrodzenia chorobowego. Zasiłki oraz inne świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego uiszcza tylko przedsiębiorca zobowiązany do wypłacania tych n...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA