fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowy dotyczą także podatków od majątku

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczą nie tylko podatków dochodowych, lecz również podatków majątkowych, bez względu na sposób ich poboru
W myśl art. 2 ust. 2 konwencji modelowej OECD, na której wzorowane są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierane przez Polskę, za podatki od majątku uważa się wszystkie te, które pobiera się od całego lub od części majątku. Przy czym art. 2 ust. 3 wielu umów zawartych przez Polskę wskazuje listę podatków, do których ma zastosowanie dana umowa, używając sformułowania: "Do aktualnie istniejących podatków, których dotyczy umowa, należą w szczególności...", po czym następuje wyliczenie podatków. Np. umowa ze Stanami Zjednoczonymi czy ze Szwecją dotyczy jedynie podatków dochodowych, natomiast umowa z Kanadą czy Litwą - również podatków od majątku, wymieniając jednakże ("w szczególności") jedynie podatki dochodowe.Czy dana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania obejmuje jedynie podatki wymienione w ust. 3, czy też inne podatki, spełniające ogólną definicję zawartą w ust. 2, a niewymienione w ust. 3? Wątpliwości dotyczą zwłaszcza tych umów...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA