fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Można odzyskać zapłaconą akcyzę w Polsce

Przy wewnątrzwspólnotowej dostawie wyrobów akcyzowych można się ubiegać o zwrot zapłaconej akcyzy. Trzeba jednak spełnić pewne warunki
- Holenderska firma kupuje hurtowo w Polsce piwo, od którego akcyza została zapłacona na terenie Polski, a następnie wywozi je do Holandii w celu jego sprzedaży na terenie tego państwa. Chce odzyskać zapłaconą w Polsce akcyzę. Czy jest to możliwe, a jeśli tak, to na jakich warunkach? - pyta czytelnik DF.Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (DzU nr 29, poz. 257 ze zm.) osobie, która dostarczyła wyroby akcyzowe zharmonizowane na terytorium państwa członkowskiego, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy. Zwrot akcyzy następuje na wniosek tej osoby.Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy zwrotowi nie podlega jednak akcyza od dostaw wewnątrzwspólnotowych (WDT) wyrobów oznaczonych znakami akcyzy.Wniosek o zwrot akcyzy weryfikuje naczelnik urzędu celnego, uwzględniając w szczególności dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz dokumenty potwierdzające zapła...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA