fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Iustitia pisze do marszałka Sejmu

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
1 października Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitiazwróciło się do marszałka Sejmu z apelem o jawny proces wyborukandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
W liście do marszałka Sejmu Stowarzyszenie Sędziów Polskich “Iustitia” wyraziło zaniepokojenie tym, że nie ujawniono kandydatur na sędziów TK, a proces ich wyboru jawi się jako tajny dla opinii publicznej.
"Iustitia" podkreśliła, że Trybunał Konstytucyjny jest jednym z najważniejszych gwarantów państwa prawa, dlatego w jego skład powinny wchodzić osoby odważne i niezłomne, o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i nieskazitelnym charakterze. Zdaniem Stowarzyszenia Sędziów Polskich tylko tacy sędziowie dawać będą rękojmię tego, że przy orzekaniu kierować się będą Konstytucją, a nie partykularnymi interesami środowisk, z których się wywodzą.
W liście znalazł się apel o to, aby[b] proces wyboru kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego był możliwie jawny, a wszystkie zgłoszone kandydatury zostały zaopiniowane przez środowiska prawnicze[/b].
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA