fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Gdy administracja przysyła pismo z podwyżką

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Najemca, któremu podniesiono czynsz, ma prawo się przed tym bronić. Jak to robić, żeby nie przegrać sprawy?
Nikt nie lubi podwyżek czynszu. Są wprawdzie nieuniknione, przepisy nie pozwalają jednak na dowolne ich stosowanie.
[srodtytul]Najwyżej co pół roku [/srodtytul]
Najemcy płacą czynsz na podstawie[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176767] ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego[/link] (DzU nr 71, poz. 733, z późn. zm.; dalej: ustawa).
Chodzi o tych, którzy mieszkają w lokalach komunalnych, w budynkach prywatnych, spółdzielczych, a także Skarbu Państwa będących w zarządzie starostw (lub sejmików województwa), przedsiębiorstw państwowych, spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa, instytucji państwowych.
Podwyżka będzie skuteczna, gdy lokator otrzyma pismo z wypowiedzeniem czynszu oraz z podwyżką na piśmie. Wspomniana ustawa pozwala podnosić czynsz dwa razy w roku i nie częściej niż co sześć miesięcy.
Podwyżki czynszu dzieli się na te wynoszące w skali roku maksymalnie 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu i te, które tę wartości przekraczają. W praktyce oznacza to, że trzeba ustalić, ile wynosi owo 3 proc. Od tego bowiem zależy, czy można się przed podwyżką bronić czy nie.
Podwyżka bowiem, która nie przekroczy w skali roku tej wartości, nie może być kwestionowana w sądzie. Jeżeli będzie od niej wyższa, można ją zaskarżyć. W niektórych jednak wypadkach właściciel ma prawo podnieść czynsz więcej niż o 3 proc.
[srodtytul]Tylko na piśmie [/srodtytul]
Właściciel lub zarządca musi też przestrzegać terminów. [b]Wypowiedzenie czynszu ma obowiązek wręczyć co najmniej trzy miesiące przed planowaną podwyżką (składa się je na koniec miesiąca poprzedzającego ten okres). [/b]
Strony mogą jednak w umowie ustalić dłuższy termin wypowiedzenia (art. 8a ust. 2 ustawy). Lokator może żądać podania na piśmie powodów wprowadzenia podwyżki, tylko gdy czynsz po podwyżce przekroczy 3 proc. wartości odtworzeniowej.
Z kolei najemca ma dwa miesiące na podjęcie decyzji w sprawie podwyżki – liczy się je od dnia wypowiedzenia mu na piśmie czynszu w starej wysokości. Może podwyżkę zaakceptować albo odmówić jej przyjęcia. Jeśli odmówi, skutkuje to rozwiązaniem umowy. Lokator, który nie zgadza się na czynsz w nowej wysokości, może też kwestionować podwyżkę w sądzie.
[srodtytul]Kiedy do sądu [/srodtytul]
Podwyżkę można kwestionować w sądzie, także gdy obejmie wydatki, których nie przewidują ani umowa najmu, ani przepisy, lub też gdy np. właściciel nie przestrzega terminów lub właściwej formy. Jeżeli najemca wystąpi do sądu, czynsz płaci w starej wysokości do uprawomocnienia się wyroku.
Gdy sąd przyzna rację lokatorowi, ten będzie płacił czynsz na starych zasadach. Jeśli jednak wygra właściciel – wejdą nowe stawki. Lokator powinien wtedy wyrównać różnicę.
Ustawa dotyczy tylko wydatków mieszkaniowych ściśle związanych z czynszem. Nie reguluje opłat niezależnych od właściciela, czyli za media.
[ramka]
[b]Co to jest wartość odtworzeniowa [/b]
[b]Wartość odtworzeniowa lokalu to iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego[/b] (art. 9 ust. 8 ustawy). Wskaźniki ustalają wojewodowie: osobno dla województwa, osobno dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Wartość odtworzeniowa jest często wyższa w miastach wojewódzkich niż na terenie województw, dlatego ustala się dwa wskaźniki, a nie jeden. Najwyższa jest zawsze dla Warszawy.
Czynsz poniżej tej wartości występuje najczęściej w lokalach komunalnych oraz należących do Skarbu Państwa. Inaczej jest w mieszkaniach w prywatnych kamienicach. Tam potrafi poszybować wysoko w górę. [/ramka]
[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki
[mail=r.krupa@rp.pl]r.krupa@rp.pl[/mail][/i]
[ramka][srodtytul]Czytaj też:[/srodtytul]
[ul][li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,473301_Co_wchodzi_w_sklad_czynszu.html]Co wchodzi w skład czynszu[/link][/li] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,473302_Wyzsze_rachunki_za_wode.html]Wyższe rachunki za wodę[/link][/li] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,473303_Jak_wyliczyc_wzrost_oplat.html]Jak wyliczyć wzrost opłat[/link][/li] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,473300_Kto_powinien_wymieniac_drzwi_i_okna.html]Kto powinien wymieniać drzwi i okna[/link][/li][/ul] [/ramka]
[ramka] [srodtytul]Zobacz też poradniki:[/srodtytul]
[ul][li][link=http://www.rp.pl/temat/8,397613.html]Jak wynająć mieszkanie [/link][/li] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,393443_Kto_ma_szanse_dostac__doplate_do_czynszu.html]Kto ma szansę dostać dopłatę do czynszu[/link][/li] [li][link=http://www.rp.pl/temat/8,397616.html]Podwyżki czynszów w prywatnych mieszkaniach[/link][/li] [/ul][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA